Hội cựu chiến binh

Địa chỉ: 22 Hùng Vương- Ba Đình- Hà Nội