HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020

30/10/2020

Ngày 30/10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020. Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh dự và chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị còn có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó trưởng các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng nhằm kịp thời cập nhật, phổ biến những văn bản, quy định, nguyên tắc cốt lõi của công tác Đảng.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cho biết, tại Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu nghe các báo cáo viên có kinh nghiệm, kiến thức, tâm huyết về công tác đảng truyền đạt những nội dung về tổ chức, cơ sở Đảng và công tác đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội mong muốn, các báo cáo viên dành tâm sức, tình cảm truyền đạt; các đại biểu dành thời gian lắng nghe, ghi nhớ các nội dung trọng tâm, gắn với thực hiện công tác đảng tại tổ chức, cơ sở đảng của mình.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh phát biểu

Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cho biết, Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho 82.000 đảng viên của 61 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, trong đó Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội có 6 đại biểu tham dự.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội được tiến hành với chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản nêu rõ, tại Đại hội vừa qua, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo đại hội dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, đóng góp đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả toàn diện của khóa XII và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản 

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội cũng chỉ ra rằng cần tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu nghe các nội dung chuyên đề về: Công tác đảng vụ và quản lý đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kỹ năng công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên. Đây đều là những nội dung rất thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng tại các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Theo đó, một số vấn đề cần chú ý về công tác đảng vụ và quản lý đảng viên được các báo cáo viên nhấn mạnh như: Người vào Đảng phải đáp ứng tiêu chuẩn chính trị và không vi phạm một trong các trường hợp không xem xét kết nạp nêu trong Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Nếu có vấn đề cần xem xét về chính trị thì phải được cấp trên có thẩm quyền chỉ đạo thẩm tra, xác minh và kết luận bảo bảm tiêu chuẩn chính trị. Một số trường hợp đặc biệt khi xem xét kết nạp Đảng, việc kết nạp lại người vào Đảng.

Về vấn đề thời gian trong các khâu công tác phát triển đảng viên, báo cáo viên cũng chỉ ra rằng, người được phân công giúp đỡ là đảng viên chính thức, cùng công tác ít nhất 12 tháng trong phạm vi đảng bộ, chi bộ cơ sở; trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ khi chi bộ có nghị quyết kết nạp thì cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, trường hợp đặc biệt gia hạn 30 ngày; trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi chi bộ nhận quyết định kết nạp phải tổ chức kết nạp; trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét, đề nghị chuyển chính thức; trong thời hạn 30 ngày làm việc khi chi bộ có nghị quyết cấp ủy có thẩm quyền phải ra quyết định chuyển chính thức. Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên do hội nghị chi bộ và hội nghị cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỷ lệ thì báo cáo đầy đủ lên cấp trên, cấp ủy có thẩm quyền xem xét quyết định. Về thời hạn các văn bản trong hồ sơ: quá 12 tháng từ khi lấp văn bản mà chi bộ chưa xem xét thì phải làm lại hoặc bổ sung.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ phát biểu

Kết luận Hội nghị tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trân trọng cảm ơn các báo cáo viên đã chia sẻ, truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức, tâm huyết về công tác đảng. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội mong muốn các cấp ủy viên tiếp tục kiện toàn, hoàn chỉnh các văn bản sau Đại hội; tổ chức, triển khai các công việc đối với nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỳ luật đảng theo hướng dẫn sơ bộ về các vấn đề chính ngày hôm nay; đồng thời đối với nhiều nội dung cụ thể sẽ tiếp tục có các cuộc tập huấn, trao đổi trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện./.

Hồ Hương- Minh Thành