HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020-2025

02/10/2020

Chiều ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.

Đến dự  Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan. 

Hội nghị đã thông qua các văn bản của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan toàn khóa; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan (từ tháng 9 đến hết năm 2020); Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ quan toàn khóa; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan toàn khóa.


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đề cập công tác Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Cơ quan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Cơ quan đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, đặc biệt là tham mưu, phục vụ thành công kỳ họp thứ 9 của Quốc hội và 8 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều cải tiến, đổi mới, được cử tri đánh giá cao. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các vụ đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ định kỳ. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng. Các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng Đảng; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị ngày một nhịp nhàng, hiệu quả rõ nét hơn.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội; chỉ đạo tổ chức thành công 32/32 đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Lãnh đạo các đoàn thể chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của từng tổ chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cũng đề cập một số tồn tại, hạn chế. Đó là do phải thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương nên việc tham mưu, tổ chức phục vụ một số hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội phải điều chỉnh thời gian. Việc tổ chức đại hội các chi bộ cũng tạm dừng (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 22/4/2020) nên chưa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch ban đầu.

Việc chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn có cấp ủy, đảng ủy cơ sở chuẩn bị sơ sài, chưa thật kỹ lưỡng. Qua các đại hội có 02 tổ chức đảng bầu thiếu số lượng cấp ủy so với đề án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có 03 cấp ủy nhân sự phó bí thư chi bộ không đúng với dự kiến của cấp ủy khóa trước chuẩn bị. Ngoài ra, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên hút thuốc lá không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc trong cơ quan, đơn vị.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ báo cáo công tác Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết: Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ tốt kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và các phiên họp, hội nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó là tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2020 và triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2021.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị chức năng phối hợp tham mưu, tổng hợp, tổ chức phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45 - CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó là tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình, Kế hoạch hoạt động giám sát trong năm 2020 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện Đề án về số lượng biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp. Lãnh đạo tốt việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện  Đề án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019 - 2026; hệ thống danh mục vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong các hoạt động công vụ, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Lãnh đạo bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công sở, văn hóa công vụ, Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; động viên cán bộ, đảng viên trong cơ quan gương mẫu thực hiện các quy định, nội quy, quy chế, đảm bảo giờ làm việc, không uống bia, rượu buổi trưa và trong các phiên trực; không hút thuốc trong nhà của nơi làm việc. Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tổng kết thi đua, khen thưởng công tác chính quyền, các đoàn thể năm 2020 và phát động thi đua năm 2021; chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2021 đảm bảo chu đáo, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.


Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao Hội nghị đã thông qua các văn bản của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội; đồng thời đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của mình vào những hoạt động của Đảng bộ Cơ quan ngày càng hiệu quả, sát thực.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tiếp nhận các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn bản trước khi ký, ban hành./.

Bích Lan-Minh Thành