DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm có 7 người. Trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội xin trân trọng giới thiệu danh sách đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025:


Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

3. Đồng chí Phạm Đình Toản- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên (đại biểu đương nhiên được đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025).

4. Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

6. Đồng chí Trịnh Giáng Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ.

7. Đồng chí Nguyễn Danh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp (đại biểu dự khuyết được đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025)./.

Bích Lan