DANH SÁCH 6 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội gồm 6 đồng chí.

Trong số 6 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phương Thủy- Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội xin trân trọng giới thiệu danh sách 6 đồng chí trúng cử vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội:


Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

1. Đồng chí Nguyễn Phương Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Pháp luật.

2. Đồng chí Vũ Đình Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

3. Đồng chí Hoàng Anh Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Đồng chí Nguyễn Danh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên VPQH, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp.

5. Đồng chí Trần Quốc Nam - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

6. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính./.

Bích Lan

Các bài viết khác