DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan gồm 7 đồng chí.

Trong số 7 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Hai đồng chí Nguyễn Đức Thụ và Phạm Đình Toản tái cử Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội xin trân trọng giới thiệu danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025:


Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

1. Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

2. Đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thông tin.

3. Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

4. Đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

5. Đồng chí Nguyễn Phương Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Pháp luật.

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

7. Đồng chí Phạm Đình Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên./.

Bích Lan

Các bài viết khác