DANH SÁCH 33 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã công bố kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khóa mới gồm 33 đồng chí.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội xin trân trọng giới thiệu danh sách 33 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025:


Lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

3. Đồng chí Phạm Đình Toản - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

4. Đồng chí Phạm Thúy Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

5. Đồng chí Nguyễn Phương Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Pháp luật.

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

7. Đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thông tin.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Định - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ công tác miền Trung và Tây nguyên.

9. Đồng chí Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học.

10. Đồng chí Mai Thị Phương Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Trường trực Ủy ban Tư Pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định.

11. Đồng chí Cư Văn Học - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà Khách Quốc hội tại TP Hồ Chí Minh.

12. Đồng chí Trịnh Giáng Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ

13. Đồng chí Nguyễn Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc Nhà Khách Quốc hội tại Hà Nội.

14. Đồng chí Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân.

15. Đồng chí Đỗ Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hành chính.

16. Đồng chí Phạm Đức Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Cục trưởng Cục Quản trị.

17. Đồng chí Lò Thị Việt Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

18. Đồng chí Vũ Đình Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

19. Đồng chí Nguyễn Danh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp.

20. Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

21. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

22. Đồng chí Nguyễn Đình Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

23. Đồng chí Đỗ Hoàng Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Lễ tân.

24. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngần - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

25. Đồng chí Trần Kim Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

26. Đồng chí Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội.

27. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ phục vụ hoạt động Giám sát.

28. Đồng chí Trần Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính.

29. Đồng chí Nguyễn Văn Hiển- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

30. Đồng chí Nguyễn Hải Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

31. Đồng chí Lê Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện Quốc hội.

32. Đồng chí Hoàng Anh Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

33. Đồng chí Vũ Minh Đạo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng./.

Bích Lan

Các bài viết khác