CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

09/01/2019

Sáng ngày 09/01, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội

Năm 2018 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, trong năm 2018, Quốc hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước.  

Những thành tựu của Quốc hội trong năm 2018 có sự đóng góp đáng kể của Văn phòng Quốc hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,  Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tụy, có nhiều cải tiến, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội: thông qua 16 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến 15 dự án luật; giám sát tối cao 1 chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ Năm và chất vấn Thủ tướng Chính phủ, 21 thành viên khác của Chính phủ và các Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ Sáu; xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 pháp lệnh, 153 nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác; tổ chức chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại Phiên họp thứ 22 và Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội cũng đã phối hợp tham mưu, phục vụ 20 cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội; 1 Đoàn giám sát của Quốc hội tại 8 tỉnh, thành phố; 1 Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại 14 tỉnh, thành phố; 22 Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tại 60 tỉnh, thành phố và nhiều phiên giải trình; 26 đoàn Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và cấp Ủy ban thăm chính thức, làm việc tại các nước; 26 Đoàn nghị sĩ đến thăm và làm việc tại Việt Nam; tiếp gần 1.200 công dân tại Trụ sở Tiếp dân Trung ương; tiếp nhận và xử lý hơn 18.700 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp ngày càng chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn, góp phần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, quy định mới của Hiến pháp, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chất vấn được đổi mới qua từng kỳ họp, phiên họp, nhất là việc cải tiến cách thức tiến hành chất vấn "hỏi nhanh đáp gọn", hỏi 1 phút trả lời 3 phút, tăng tính tranh luận, tính dân chủ, công khai, đi đến cùng vấn đề đặt ra, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người chất vấn và người trả lời chất vấn… Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thành công của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Công tác phối hợp tham mưu, phục vụ Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được chuẩn bị thận trọng, chu đáo, nghiêm túc, theo đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ, khách quan.

Hội nghị tổng kết được truyền hình trực tuyến tại 63 điểm cầu

Văn phòng Quốc hội cũng đã tham mưu cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân  11 tỉnh thành phố; phối hợp chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị giao ban thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố ở các khu vực trên toàn quốc; hướng dẫn Hội đồng nhân dân trong công tác chuẩn bị, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13.

Công tác phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được chú trọng về chiều sâu, hạn chế tối đa việc khiếu kiện kéo dài vượt cấp, góp phần giúp các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện của mình. Việc điều hòa hoạt động giám sát tiếp tục được duy trì và thực hiện ngày càng nề nếp, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra; hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời điểm của đoàn giám sát tại địa phương.

Cùng với các hoạt động tham mưu, giúp việc Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị được tăng cường rõ rệt. Tình hình chính trị trong nội bộ cơ quan cơ bản ổn định, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện sát sao, kịp thời phát hiện và nắm bắt tình hình liên quan đến chính trị nội bộ để có phương án xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Văn phòng Quốc hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Công tác phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị một số nội dung trình Quốc hội chất lượng còn chưa cao. Một số đơn vị được giao khối lượng công việc lớn, cùng một lúc triển khai nhiều nhiệm vụ, nội dung có tính chất phức tạp, nhạy cảm với yêu cầu gấp về thời gian  nên chưa tập trung thỏa đáng cho việc nghiên cứu chuyên sâu. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, năng lực trình độ của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chất lượng tham mưu, phục vụ thấp; còn thiếu những cán bộ, công chức có chuyên môn sâu; biên chế công chức không được tăng trong khi số lượng và yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao…

Trong năm 2019, Văn phòng Quốc hội tập trung tham mưu, phục vụ tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám của Quốc hội, 10 phiên họp của Uỷ ban Thường Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ. Tiếp tục kiện toàn, tạo đột phá về công tác tổ chức - cán bộ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; sớm hoàn thiện các đề án, quy chế, quy định còn lại để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền. Tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp; quan tâm tổ chức hoạt động của các khối thi đua. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quốc hội điện tử. Phối hợp với Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát; động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên rèn luyện, nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh số lượng đảng viên để có bước chuyển rõ rệt về chất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...

Tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ công tác tham mưu, phục vụ

Phát biểu tại Hội nghị, bày tỏ vui mừng khi tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và hoan nghênh sự đổi mới ấn tượng của Văn phòng Quốc hội trong việc thể hiện báo cáo tổng kết công tác năm, thể hiện một cách sinh động bằng hình ảnh với các thuyết minh và số liệu cụ thể. Qua đó có cái nhìn tổng thể, thấu đáo, toàn diện về nhiệm vụ nặng nề của Văn phòng Quốc hội trong suốt một năm qua và thấu hiểu sự vất vả, sự nỗ lực của từng bộ phận, từng vụ đơn vị, từng cán bộ công chức để phục vụ các chức năng, hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2018. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức, người lao động của Văn phòng cho nhiệm vụ chung của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; khẳng định, trong những thành công của Quốc hội năm 2018 đều có sự đóng góp đáng kể của Văn phòng Quốc hội.

Điểm lại những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sự chủ động, tính chuyên nghiệp, chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ ngày càng được nâng cao, thể hiện qua việc cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội đã trăn trở, nghiên cứu để kịp thời tham mưu các nội dung cần thiết, phát hiện, xử lý những bất cập, vấn đề phát sinh trong phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại.

Văn phòng Quốc hội đã tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ để góp phần hoàn thành tốt các chương trình công tác của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Đội ngũ cán bộ của Văn phòng Quốc hội luôn thể hiện sự nhiệt huyết, tận tụy, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, bất kể thời gian, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn. Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, Quốc hội phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình trên cả 3 chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghịVăn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ của mình.

Văn phòng Quốc hội cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban, các Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan để bảo đảm việc tham mưu, phục vụ các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được chu đáo, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trên địa bàn.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Văn phòng Quốc hội cần phải tập trung tối đa cho nhiệm vụ này, phải có những giải pháp, biện pháp phù hợp để tạo ra được những chuyển biến đột phá. Bởi lẽ, trong điều kiện biên chế không tăng thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng. Rà soát, đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để cơ cấu lại, xác định rõ hệ thống vị trí việc làm tạo căn cứ cho việc bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ phù hợp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với “chất xám”, công sức của người lao động. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta đòi hỏi cao thì cũng phải có quan tâm đúng mức, đúng lúc nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy niềm đam mê, sự khát khao cống hiến của đội ngũ cán bộ để họ thêm gắn bó, yên tâm công tác. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Quốc hội điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị,... bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ. Văn phòng Quốc hội cần sâu sát hơn nữa, lắng nghe, tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc. Đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hoá công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Ngoài ra, cần lưu ý quán triệt chấp hành tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; từng đồng chí lãnh đạo dù ở cấp nào của chính quyền, Đảng, đoàn thể đều phải gương mẫu, không ngừng rèn luyện, khắc phục hạn chế của bản thân để làm gương cho cấp dưới noi theo; đồng thời, cũng cần đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để tập hợp được sức mạnh của tập thể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung.

Tin tưởng Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quốc hội, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.

Phát động thi đua tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau một buổi làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu bế mạc Hội nghị và phát động thi đua năm 2019 của cơ quan Văn phòng Quốc hội

Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến phát biểu của đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội và ý kiến của các bộ, công chức, viên chức người lao động của các vụ đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. Đa số ý kiến đều thống nhất năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn thử thách nhưng Văn phòng Quốc hội đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên và tạo điều kiện thuận lợi của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội; sự chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ, sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vượt qua khó khăn, phát huy tốt trí tuệ tập thể, cá nhân; sự phối hợp công tác ngày càng chặt chẽ có hiệu quả với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương, các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Công đoàn và các đoàn thể trong chỉ đạo quyết liệt thống nhất thực hiện các nhiệm vụ đề ra; tăng cường phối hợp giữa các vụ đơn vị gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý thẳng thắn chỉ ra khó khăn, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục đểhoàn thiện báo cáo và sớm triển khai trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ mong muốn và tin tưởng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi; thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội quán triệt các nhiệm vụ mà Chủ tịch Quốc hội đã giao.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng phát biểu ghi nhận kết quả tích cực của phong trào thi đua của Văn phòng Quốc hội năm 2018 tạo động lực quan trọng giúp Văn phòng Quốc hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Văn phòng Quốc hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; chúc mừng các thành tích thi đua mà tập thể, cá nhân đạt được trong năm 2018, khẳng định đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực liên tục cũng là sự khích lệ, cổ vũ, động viên Văn phòng Quốc hội tiếp tục thi đua.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2019 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu giúp việc phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát động phong trào thi đua năm 2019 của Văn phòng Quốc hội với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Quốc hội đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện có hiệu quả đề án Văn hoá công vụ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và thực hiện nhiệm vụ mà Chủ tịch Quốc hội giao phó”.

+ Tại Hội nghị, Văn phòng Quốc hội đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Trần Văn Định và nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Cường. Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Ban chỉ huy quân sự cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản trao tặng Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội cho 10 tập thể. 

Bảo Yến - Trọng Quỳnh

Các bài viết khác