Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 4 khóa XII

26/12/2016

Sáng 29/10, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các Đại biểu Quốc hội đang sinh hoạt Đảng tại các cơ quan của Quốc hội ở Trung ương, lãnh đạo các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 đến toàn thể đảng viên cơ quan

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo một số nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 9 đến 14/10/2016, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Tình hình kinh tế- xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Về dự án các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận và một số vấn đề quan trọng khác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, sau Hội nghị này, cấp ủy và các chi bộ trong Đảng bộ Cơ quan tiếp tục quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cổng TTĐTQH