Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ VI

22/09/2016

Chiều 22/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 1020.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị                     Ảnh: Đình Nam

Trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ cho biết, trong quý III, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Triển khai nghiêm túc, kịp thời các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về lãnh đạo thức hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã chỉ đạo việc tham mưu, tổng hợp, phục vụ Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XIV thành công, đặc biệt là kiện toàn nhân sự Nhà nước, nhân sự Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo tổ chức phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội các tháng cuối 2016 và năm 2017.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; lãnh đạo việc tổ chức tập huấn cho đại biểu Quốc hội khóa XIV trúng cử lần đầu, chủ động đảm bảo điều kiện hoạt động, phương tiện, phòng làm việc phục vụ đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV…

Về công tác chính trị, tư tưởng và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc tập trung triển khai chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII; Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc ban hành Chương trình hành động và người đứng đầu cấp Ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tính đến hết ngày 20/9/2016, có 23/31 tổ chức đảng trực thuộc ban hành chương trình hành động.

Hầu hết các cấp ủy, chi bộ đều thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng, quan tâm về phương pháp, nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy.

Báo cáo cũng chỉ rõi, bên cạnh những mặt đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy chưa thực sự chú trọng chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chưa gửi báo cáo tháng, quý theo quy định; Một số đảng viên chưa gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nói chưa đi đôi với làm…

Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho quý IV/2016. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu phục vụ tốt kỳ họp thứ hai của Quốc hội, các phiên họp 4, 5, 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phục vụ các đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, thông tin về kết quả kỳ họp thứ hai đến với nhân dân kịp thời; phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, cải cách hành chính trong cơ quan…

Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về công tác xây dựng đảng và tổ chức cán bộ, chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng báo cáo đánh giá, tổng kết công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2011- 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016- 2021; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực để phục vụ tốt Quốc hội khóa XIV.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tiếp tục kiện toàn Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ quan theo quy định của Đảng; chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2016 của Đảng bộ cơ quan.

Đảng ủy kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015- 2020

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho các cán bộ đảng viên, tránh những thông tin sai chiều làm ảnh hưởng đến tâm lý và tư tưởng của đảng viên, để xây dựng hàng ngũ đảng vững mạnh, trong sạch; tăng cường thực hiện nghiêm quy chế công sở trong cách ăn mặc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… xây dựng đời sống văn hóa công sở trong cơ quan.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các chi bộ cơ sở trực thuộc; ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên của Đảng bộ trong việc giúp Văn phòng Quốc hội hoàn thành các công việc mà Quốc hội và nhân dân giao phó.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, trong thời gian tới, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Đảng ủy cơ quan sẽ thường xuyên làm việc với các chi bộ cơ sở trực thuộc để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn của các đảng viên và các đơn vị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cũng đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đặng Mai