Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quôc hội hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

11/07/2016

Thực hiện công văn số 159- CV/ĐUK ngày 27/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; căn cứ đặc điểm của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, ngày 7/7/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy có công văn yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền về Giải “Búa liềm vàng”.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu: Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc “Búa liềm vàng” để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng tham gia tích cực.

Đảng ủy Báo Đại biểu nhân dân, Chi ủy Chi bộ Vụ Thông tin phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền trên Báo Đại biểu nhân dân, Báo Đại biểu nhân dân điện tử, Cổng thông tin điện tử Quốc hội về công tác xây dựng Đảng nói chung, trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nói riêng; phấn đấu có tin bài tham gia dự Giải báo chí toàn quốc “Búa liềm vàng”.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả tham gia Giải của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là giải báo chí hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng các tác phẩm báo chí xuất sắc viết, sáng tác về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng… được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng. Giải động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Thông qua đó, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng. 

Đối tượng tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là công dân Việt Nam (nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, thuộc các loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Giải cũng được trao cho các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc phát động, động viên nhiều phóng viên, biên tập viên tham gia và đạt nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng, có nhiều tác giả, tác phẩm đoạt giải… 

Năm 2016, năm đầu tiên phát động Giải, đối tượng xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày công bố và phát động Giải (19/5/2016) đến ngày 31/10/2016. Lễ trao giải sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2/2017. Từ năm 2017 trở đi, Giải lựa chọn các tác phẩm đăng, phát từ ngày 1/11 năm trước đến 31/10 năm sau. 

NT