Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020

27/06/2016

Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị            Ảnh: Đình Nam

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ cho biết, thời gian qua Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng động viện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, chủ động trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng và giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy cơ quan đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015- 2020. Công tác xây dựng Đảng thời gian qua đã được củng cố và đi vào nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện nghiêm túc, nội dung, hình thức sinh hoạt có đổi mới, nhiều chi bộ đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề…

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ, ngoài những kết quả đạt được thì thời gian qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng có lúc chưa kịp thời vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc chưa được khoa học; việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số chi bộ, Đảng bộ còn mang tình hình thức, chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng và từng đảng viên. Một số Ủy ban Kiểm tra của các Đảng ủy cơ sở chưa chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các chị bộ trực thuộc, một số cấp ủy, chi bộ chưa chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, phục vụ tốt kỳ họp thứ nhất và thứ hai của Quốc hội Khóa XIV, đặc biệt là phục vụ công tác kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước, nhân sự của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khóa XIV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội…

Đối với công tác xây dựng Đảng, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ cơ quan. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội để ban hành văn bản thống nhất với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy thực hiện kiện toàn tổ chức đảng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố…; Kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy cơ quan, tổ chức thực hiện các chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Các đại biểu đề nghị, thời gian tới, cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức của Văn phòng Đảng- Đoàn thể cơ quan Văn phòng Quốc hội; tăng cường việc tự kiểm tra, giám sát tại chi bộ, Đảng bộ cơ sở và kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận các góp ý, kiến nghị của các đại biểu về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; đề nghị thời gian tới Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, đặc biệt là công tác chuẩn bị để bảo đảm thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV.

Đặng Mai