HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020-2025

02/10/2020

Chiều ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm có 7 người. Trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

DANH SÁCH 6 ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC BẦU VÀO ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội gồm 6 đồng chí.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan gồm 7 đồng chí.

DANH SÁCH 33 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

28/08/2020

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã công bố kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khóa mới gồm 33 đồng chí.

CHI BỘ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LUÔN TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

28/08/2020

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo Chi bộ Quốc phòng và An ninh cho biết, Chi bộ luôn chủ động trao đổi, phản biện những ý kiến trái chiều trong xã hội để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

26/08/2020

Ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

HÌNH ẢNH BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

26/08/2020

Chiều ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh đã phát biểu bế mạc Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

26/08/2020

Chiều ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh đã phát biểu bế mạc Đại hội.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

25/08/2020

Chiều ngày 25/8, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức phiên họp trù bị cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin đã đưa: