Đảng ủy

Địa chỉ: 22 Hùng Vương- Ba Đình- Hà Nội

Giới thiệu: