HÌNH ẢNH: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỒNG HÀNH CÙNG UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

01/04/2020

Chiều ngày 01/4 tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn 4 Văn phòng Trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ đã trao số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức, chung lòng, chung tay phòng, chống đại dịch của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Cuộc phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, với truyền thống dân tộc “tương thân, tương ái”, Công đoàn 4 Văn phòng Trung ương đã phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới tất cả các đoàn viên công đoàn cơ quan.

Chỉ sau một thời gian rất ngắn, Công đoàn 4 Văn phòng Trung ương đã quyên góp được số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận ủng hộ từ lãnh đạo công đoàn cơ quan 4 Văn phòng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cám ơn các cán bộ đoàn viên công đoàn của 4 Văn phòng đã góp chung tay cùng đồng bào cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời cam kết, các nguồn lực huy động được sẽ được sử dụng đúng mục đích, nội dung, kịp thời nhất góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19.

Một số hình ảnh tại buổi trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19:

Quang cảnh buổi  trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn 4 Văn phòng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức, chung lòng, chung tay phòng, chống đại dịch của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Cuộc phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, Công đoàn 4 Văn phòng Trung ương đã phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 tới tất cả các đoàn viên công đoàn cơ quan. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, Công đoàn 4 Văn phòng Trung ương đã quyên góp được số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh trao số tiền ủng hộ 400 triệu đồng của cán bộ, đoàn viên công đoàn Văn phòng Quốc hội ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID -19

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn 

 Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến đã trao số tiền 325 triệu đồng do toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước trao số tiền quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19 cho Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ lãnh đạo công đoàn cơ quan 4 Văn phòng Trung ương

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cám ơn các cán bộ, đoàn viên công đoàn của 4 Văn phòng đã đóng góp chung tay cùng đồng bào cả nước phòng, chống dịch bệnh. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cam kết, các nguồn lực huy động được sẽ được sử dụng đúng mục đích, nội dung, kịp thời nhất góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19.

Trọng Quỳnh