CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

25/12/2019

Chiều 25/12, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phạm Thúy Chinh chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phạm Thúy Chinh chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông, cùng thành viên Ban Chấp hành Côg đoàn cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phạm Thúy Chinh cho biết, năm 2019 là năm hoạt động của Quốc hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đối với với tổ chức công đoàn, đây là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam bằng những hoạt động thiết thực. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, về phương hướng hoạt động của năm 2020, Chủ tịch Công đoàn đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu của công đoàn để phù hợp với thực tiến và quy định của phát luật hiện hành; làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bùi Lê Minh nêu rõ, năm 2019, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các hoạt động tiếp tục được hướng về cơ sở và vì lợi ích của đoàn viên. Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động được tập trung thực hiện; công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đàng, Nhà nước và pháp luật của Nhà nước được tiến hành thường xuyên, sâu rộng; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan và các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội tổ chức các hoạt động chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bùi Lê Minh báo cáo một số nội dung

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tiếp tục duy trì hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng với đoàn viên công đoàn; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ; phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan hàng năm. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội cán bộ, công chức, hội nghị đối thoại và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác đại diện, bảo vệ lợi ích của các đoàn viên, người lao động.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự tán thành cao với báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các đại biểu cũng chỉ ra rằng năm vừa qua công tác thu, chi tài chính đã được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chủ yếu vào tổ chức các hoạt động phong trào, hỗ trợ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thăm hỏi đoàn viên. Ngoài ra, các công đoàn bộ phận cũng mong muốn công đoàn cơ quan hiểu rõ được những đặc thù của từng công đoàn để có sự ủng hộ, đáp ứng được mục tiêu, nguyện vọng được mong chờ trong năm 2020.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục duy trì tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết gắn bó trong cơ quan; đẩy mạnh các hoạt động phong trào và mở rộng các hoạt động vì lợi ích người lao động; tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện do các cấp phát động.

Kết luận nội dung Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch công đoàn Phạm Thúy Chinh trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý tại Hội nghị; khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết. Chủ tịch Công đoàn nêu rõ, năm 2020 là năm có nhiều hoạt động, do đó cần có sự bám sát, có phương hướng nhiệm vụ rõ ràng, tập trung cao độ để đạt được hiệu quả cao nhất./.

Hồ Hương- Trọng Quỳnh