HỘI THI “GIỚI THIỆU MÔ HÌNH VÀ THUYẾT TRÌNH Ý TƯỞNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2019

18/11/2019

Ngày 17/11, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam diễn ra Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019 với sự tham dự của 18 đội thi đại diện cho các vùng miền, tỉnh, thành phố và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương lọt vào vòng chung khảo.

Cùng tham dự Hội thi có các ông: Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đông đảo cán bộ, viên chức.


Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương cùng đông đảo cán bộ, viên chức tham dự Hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: Cải cách hành chính là nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện chương trình Công đoàn đồng hành cùng Chính phủ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đất nước, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”.

Hội thi nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong khối Công đoàn Viên chức, đồng thời lan tỏa đến công chức cả nước về trách nhiệm tham gia cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức sẽ làm bộ máy hành chính ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Qua Hội thi, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ muốn tìm kiếm mô hình thành công để giới thiệu với đông đảo các Bộ, ban ngành và người dân; đồng thời tìm kiếm ý tưởng mới thông qua quá trình làm việc để Công đoàn Viên chức và Bộ Nội vụ nghiên cứu để có thể nhân rộng trong thời gian tới.


Ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội thi.

Phát biểu tại lễ trao giải Hội thi, ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định: Cải cách hành chính là một chủ trương lớn, được Đảng và Nhà nước xác định là khâu đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2019, phương châm hành động của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Để phát huy vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các cấp công đoàn viên chức Việt Nam cần bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.


 Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại lễ trao giải Hội thi.

Thứ hai, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thứ ba, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ, áp dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn.

Thứ tư, xây dựng văn hóa công sở, đổi mới lề lối và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ năm, phát động phong trào thi đua về tuyên truyền cải cách hành chính sâu rộng trọng tâm vào các vấn đề như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.


Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trao giải Nhất cho Công đoàn Văn phòng Chính phủ.

Hội thi được các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và ngành Nội vụ triển khai thực hiện từ tháng 5/2019, được chia làm 2 vòng (sơ khảo và chung khảo). Vòng sơ khảo đã kết thúc vào đầu tháng 11/2019, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 18 đội đại diện cho các vùng miền tỉnh, thành phố và ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương tham dự vòng chung khảo.

Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” đã được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức từ địa phương đến trung ương tham gia. Nội dung Hội thi được thiết kế phù hợp, thiết thực, ý nghĩa và sát với thực tế cơ quan, đơn vị được chuyển thể bằng sân khấu hóa gồm phần giới thiệu về đơn vị, phần thi giới thiệu mô hình đã làm tốt và phần thi thuyết trình ý tưởng mới về cải cách hành chính.


Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp và Công đoàn Bộ Nội vụ đoạt giải Nhì của Hội thi.


 Ba đội đoạt giải Ba gồm: Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai, Công đoàn Bộ Tài chính.

Các đội thi đầu tư công phu, có chiều sâu, tranh tài ở từng phần thi, nghiêm túc chấp hành thể lệ thi. Ban Giám khảo là các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính, đánh giá, chấm điểm trung thực, khách quan, chính xác, công bằng.

Hội thi đã thực sự góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và xã hội về cải cách hành chính, về tinh thần phục vụ nhân dân. Đồng thời là dịp để biểu dương những mô hình, đơn vị đã làm tốt, tổng hợp những sáng kiến, ý tưởng hay để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành (ảnh phải) và Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển (ảnh trái) trao Giải Khuyến khích cho 5 đội thi.

Tổng kết Hội thi, Ban tổ chức đã trao Giải nhất cho Công đoàn Văn phòng Chính phủ. Hai đội đoạt giải Nhì thuộc về Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp, Công đoàn Bộ Nội vụ. Ba đội đoạt giải Ba gồm: Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai, Công đoàn Bộ Tài chính.

5 đội đoạt giải Khuyến khích gồm: Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu, Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình./.

** Một số hình ảnh khác tại Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019:


Phần thi mở màn của Công đoàn Văn phòng Chính phủ.


Công đoàn Viên chức Đài Truyền hình Việt Nam dự thi.

Phần dự thi của Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đại diện Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa cho các đội tham dự vòng chung kết của Hội thi.

Bích Lan