Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị sơ kết quả công tác 6 tháng đầu năm

07/08/2015

Chiều 7/8, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và phát động phong trào xây dựng cơ quan không khói thuốc. Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, Công đoàn Văn Phòng Quốc hội và các Công đoàn trực thuộc đã tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn trên từng cương vị công tác tham mưu phục vụ thành công Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII, 5 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và đặc biệt là Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), được tổ chức tại Hà Nội.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn luôn động viên cán bộ, đoàn viên nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng hoạt động của Công đoàn Văn phòng Quốc hội 6 tháng cuối năm 2015: tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn; tăng cường triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn cơ quan; vận động cán bộ công chức viên chức đoàn viên công đoàn thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh đã phát động phong trào xây dựng cơ quan không khói thuốc. Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá không hướng tới mục tiêu cấm và bỏ thuốc lá, mà hướng tới việc hút đúng lúc, đúng chỗ, không gây ảnh hưởng tới người khác, tôn trọng quyền được hút thuốc lá của các cán bộ cơ quan.

Vân Ngọc