Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Từ Đến
Văn bản mới

Quyết định 173/2008/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Ngày ban hành: 26/12/2008

Ngày có hiệu lực: 10/02/2009

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 61/2008/CT-BGDĐT

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Ngày ban hành: 12/11/2008

Ngày có hiệu lực: 27/11/2008

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 14/2008/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày ban hành: 04/02/2008

Ngày có hiệu lực: 19/02/2008

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 38/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới

Ngày ban hành: 08/01/2008

Ngày có hiệu lực: 23/01/2008

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 147/2007/TTLT-BTC-BYT

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010

Ngày ban hành: 12/12/2007

Ngày có hiệu lực: 27/12/2007

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật 03/2007/QH12

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Ngày ban hành: 05/12/2007

Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 125/2007/TT-BTC

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 125/2007/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV VÀ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ CHỮA BỆNH, CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM

Ngày ban hành: 29/11/2007

Ngày có hiệu lực: 14/12/2007

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 3116/QĐ-BYT

QUY TRÌNH Phối hợp trong chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh lao/HIV

Ngày ban hành: 21/08/2007

Ngày có hiệu lực: 06/09/2007

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 101/2007/TT-BTC

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 101/2007/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

Ngày ban hành: 20/08/2007

Ngày có hiệu lực: 05/09/2007

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 114/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 114/2007/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 07 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ

Ngày ban hành: 03/07/2007

Ngày có hiệu lực: 18/07/2007

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực