CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN THÚY ANH DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI PHÚ THỌ

15/11/2020

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và ngày Pháp luật Việt Nam ( 09/11) chiều ngày 15/11/2020, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cùng Đoàn công tác dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại Khu An Lộc, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội

Bày tỏ vui mừng khi được về dự Ngày hội với nhân dân xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ: trong những năm qua, mặc dù trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, toàn dân khu dân cư đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng; thực hiện chỉnh trang khu dân cư; góp công, góp sức xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông trong khu. Biểu dương những kết quả mà khu dân cư đã đạt được thời gian qua như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2019; có 63 hộ đạt mức thu nhập bình quân từ 40 triệu đồng trở lên. Số hộ giàu tăng, hộ nghèo trong năm giảm được 8 hộ, hiện chỉ còn 14 hộ, chiếm 7% trên tổng số hộ dân trong khu; trong khu hiện nay không có nhà tạm. Đây là những con số rất đáng mừng.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, là quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong cộng đồng dân cư. Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh mong muốn bà con phát huy truyền thống, đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng Khu An Lộc, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh cho rằng, thời gian tới, cấp ủy tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  Đối với chính quyền: Thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến địa bàn khu dân cư, không chỉ tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua mà cần chú trọng tuyên truyền cả những chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, của Nhà nước về xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để người dân hiểu đúng, đầy đủ. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động có hiệu quả ở cộng đồng dân cư để phát huy sức mạnh nhân dân.

Tại đây, Đoàn công tác đã trao tặng tặng 15 xuất quà cho hộ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh tặng khu dân cư An Lộc số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, Đoàn công tác đã phố hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tại Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, Đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

Diệu Huyền