BÍ THƯ CHI BỘ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BÙI SỸ LỢI: XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU “CHI BỘ TRONG SẠCH – VỮNG MẠNH”

09/03/2020

Là Chi bộ được chọn là đại hội điểm của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, cho đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ cơ sở đã và đang được Chi bộ Các vấn đề xã hội thực hiện khẩn trương, triển khai trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, hiệu quả cao nhất.

Cho tới thời điểm hiện tại, các Bộ, ngành, đơn vị từ Trung ương đến địa phương đang tích cực chuẩn bị các công tác, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ảnh minh họa).

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị yêu cầu việc thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII. Ngoài ra, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng nhân sự, có số lượng và cơ cấu hợp lý; đạt tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đối với các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, việc lựa chọn người tham gia cấp ủy lần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra. Song song với việc bình chọn là không bỏ sót cán bộ đủ tiêu chuẩn… thì cần phải loại bỏ những đảng viên có tư tưởng cơ hội. Vì vậy, việc triển khai đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là hạt nhân quyết định cho sự thành công của Đảng bộ cấp trên, hướng tới mục tiêu thắng lợi của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Sỹ Lợi - Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - về công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

ông Bùi Sỹ Lợi - Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Phóng viên: Thưa Ông, được lựa chọn là Chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã có sự chuẩn bị như thế nàoh cho đại hội Chi bộ?

Ông Bùi Sỹ Lợi – Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội: Theo sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Các vấn đề xã hội được lựa chọn làm điểm đại hội để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Để thực hiện điều này, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện của cơ quan Trung ương, văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Cho đến nay, Chi bộ đã hoàn thành báo cáo nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, báo cáo đề án về nhân sự và chuẩn bị Nghị quyết cho Đại hội. Về cơ bản, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã hoàn thiện được tất cả những bước để bước vào Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội một cách tốt đẹp nhất.

Phóng viên: Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ sắp tới, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã gặp những khó khăn, vướng mắc gì? Hướng khắc phục trong thời gian tới như thế nào, thưa Ông?

Ông Bùi Sỹ Lợi – Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội: Chi bộ Các vấn đề xã hội có cả đảng viên của Vụ Các vấn đề xã hội và đảng viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Do đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đảng có sự vướng mắc về thời gian.

Bên cạnh đó, trong quá trình xem xét, đánh giá, phân loại đảng viên để chuẩn bị cho công tác nhân sự, Chi bộ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng có những lúc đã không tập trung được đầy đủ các đảng viên tham gia trực tiếp nên nhiều khi phải lấy ý kiến của các đảng viên bằng hình thức khác.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm điểm, Chi bộ Các vấn đề xã hội phải xem xét lại toàn bộ hoạt động trong hơn 2,5 năm của nhiệm kỳ vừa qua để phân loại, đánh giá từng đảng viên nhằm chuẩn bị nhân sự mới cho Chi ủy, đảm bảo có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng thực hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo. Tư tưởng trong Chi bộ có thể có những tác động về mặt này hay mặt khác.

Tuy nhiên, những khó khăn, vướng mắc đó không phải là vấn đề cơ bản và không có tác động gì lớn, Chi bộ Các vấn đề xã hội hoàn toàn có thể khắc phục được để tiến hành Đại hội kịp thời gian, đồng thời đảm bảo chất lượng thep đúng yêu cầu của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phóng viên: Theo Ông, những hạn chế nào của cấp uỷ nhiệm kỳ cũ đã và đang đặt ra yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm kỳ tới đối với cấp uỷ Chi bộ Các vấn đề xã hội?

Ông Bùi Sỹ Lợi – Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội: Thực tế hiện nay, Chi ủy Các vấn đề xã hội chỉ có 3 người. Trong đó, một đồng chí là Bí thư Chi ủy nằm trong Thường trực Ủy ban Về Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hai đồng chí khác là đảng viên trong cấp Vụ. Với số lượng nhân sự như hiện nay, chúng tôi có đủ điều kiện để làm tốt công tác tư tưởng của Chi bộ.

Tuy nhiên, hiện Chi bộ Các vấn đề xã hội cũng có vướng mắc như đồng chí Bí thư Chi ủy là lãnh đạo Ủy ban Về các vấn đề xã hội, do bận công tác chuyên môn và tham gia nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri, chủ trì nhiều cuộc giám sát ở các địa phương nên gặp khó khăn trong chỉ đạo một số công việc về Đảng. Điều này cũng khiến đồng chí Phó Bí thư và Chi ủy tại cơ quan còn lúng túng khi chỉ đạo các công việc triển khai thực hiện các hoạt động do Đảng ủy chỉ đạo. Vì vậy, việc tổ chức một số hoạt động của Chi bộ như viết báo cáo còn chưa triển khai kịp với thời gian nên nhiều khi phải sử dụng giải pháp xin ý kiến các đảng viên để hoàn thành các báo cáo Chi bộ hàng tháng.

Trong công tác hoạt động về Đảng, sự chỉ đạo đôi khi chưa đảm bảo tiến độ thực hiện hoặc chưa đảm bảo yêu cầu. Chi bộ còn có Tổ trưởng Tổ Đảng là Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và là Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng vì bận nhiều công việc hoặc đi công tác nên sự kết hợp giữa Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng Tổ Đảng có thể có vướng mắc.

Thông qua công tác kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy đã chỉ ra trong báo cáo các thủ tục hành chính về công tác Đảng, ra Nghị quyết còn có những hạn chế về cách thức, phương pháp thực hiện còn hạn chế. Đây là những thách thức lớn khi Chi bộ Các vấn đề xã hội còn chưa thực hiện tốt công tác lãnh đạo toàn diện về các hoạt động.

Phóng viên: Thảo luận văn kiện chính trị để đóng góp ý kiến cho Báo cáo của Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Quốc hội là trong những nội dung quan trọng. Dự kiến công tác này sẽ được triển khai như thế nào tại Chi bộ Các vấn đề xã hội, thưa Ông?

Ông Bùi Sỹ Lợi – Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội: Chi bộ Các vấn đề xã hội đã sẵn sàng chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất tham gia vào các Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hiện nay, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng được tham gia vào các hoạt động, nội dung liên quan đến chính sách xã hội để phục vụ cho Đại hội. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Tổ trưởng Tổ Đảng cũng tham gia vào Tổ Văn kiện kinh tế. Còn đồng Chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban tham gia vào Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Khi có các văn kiện, văn bản, dự thảo của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Các vấn đề xã hội của Quốc hội sẽ yêu cầu các đảng viên tham gia đóng góp, lấy ý kiến cho các nội dung, vấn đề cốt lõi nhất mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần phải thảo luận.

Hy vọng rằng, với việc tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận cho các văn kiện một cách bài bản, Chi bộ sẽ cố gắng phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội là tham mưu cho Quốc hội trong công tác xây dựng các luật liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, lao động, việc làm... Việc làm này cũng góp phần làm cho Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và chất lượng báo cáo của Trung ương.

Phóng viên: “Rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhân sự, đảm bảo người có đức có tài..” là một trong những điểm mới được đưa vào nội dung của Đại hội Đảng toàn quốc tới đây. Là Chi bộ cơ sở, Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của Chi bộ Các vấn đề xã hội về công tác này?

Ông Bùi Sỹ Lợi – Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội: Có thể nói, công tác Đảng, công tác cán bộ không chỉ là lựa chọn của Chi ủy mà việc xem xét, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho Thường trực Ủy ban, chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho Chị bộ đã được Chi bộ Các vấn đề xã hội có kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Chi bộ cũng đã phối hợp với Thường trực Ủy ban, lãnh đạo Vụ và Tổ trưởng Tổ Đảng giải quyết vấn đề về tư tưởng chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đề bạt, lựa chọn nhân sự.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Quốc hội, Đảng và Nhà nước về hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội. Điều này rất quan trọng nên các đảng viên phải thấm nhuần các quan điểm, tư tưởng của Đảng.

Ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đó là những lĩnh vực mà Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phải tham mưu cho Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trên cơ sở đó, Chi bộ Các vấn đề xã hội nhìn nhận, lựa chọn, đánh giá những đồng chí tham gia tham mưu phải có năng lực, chuyên môn nhưng cũng phải có điều kiện, hiểu biết về công tác Đảng.

Tổ chức bộ máy của Chi ủy Các vấn đề xã hội thường thay đổi rất ít. Nếu có thay đổi thì thay đổi 01 đồng chí, ít khi thay đổi toàn diện về nhân sự. Chi ủy thường lựa chọn đồng chí Bí thư Chi ủy phải gương mẫu, có trách nhiệm, năng lực lãnh đạo công tác Đảng để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Là Chi bộ vinh dự được lựa chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ông có thể chia sẻ đôi điều về trọng trách này?

Ông Bùi Sỹ Lợi – Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội: Tôi rất vui mừng vì Chi bộ Các vấn đề xã hội được lựa chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Vì thế, trong qúa trình tổ chức, triển khai để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được Chi bộ triển khai rất kỹ lưỡng, tinh thần của các cán bộ, đảng viên rất phấn chấn.

Cho đến nay, Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, Đề án Quy hoạch cán bộ của Chi ủy, Dự thảo Nghị quyết đã được đưa đến các đảng viên để đóng góp ý kiến, tiếp thu.

Ngoài việc Chi bộ Các vấn đề xã hội bàn bạc, thảo luận định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành Chi ủy mới, Chị bộ nhận thấy phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến cho Báo cáo của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Bởi dự thảo Báo cáo văn kiện Đảng toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Chi bộ!

Bích Lan - Phong Anh