TIỀN GIANG: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ IX

03/12/2019

Sáng ngày 03/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã khai mạc Kỳ họp thứ 11, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Nguyễn Văn Danh chủ trì kỳ họp. Tới dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai.

Tập trung trí tuệ, thể hiện vai trò, trách nhiệm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2020 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Do tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung công sức và trí tuệ, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan cần tăng cường phối hợp, tiếp tục chuẩn bị thật tốt nội dung trình ra kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đề nghị cử tri và nhân dân tham gia nhiều ý kiến góp ý, giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trong thời gian tới. Do đó, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tham dự đầy đủ các phiên họp, nắm bắt các nhiệm vụ và giải pháp đặt ra để cùng phối hợp triển khai thực hiện một cách tốt nhất.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Bảy cho biết: HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt là chương trình giám sát về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và sự chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn của tỉnh, đổi mới trong hoạt động của HĐND và sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, nỗ lực của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, ổn định.


Các đại biểu tại kỳ họp

5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa cho biết, năm 2019 tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đến nay, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch (chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, xây dựng nông thôn mới và số lượng doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn tỉnh). Cụ thế: Tốc độ tăng trường kinh tế cả năm đạt 7,26%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch là tăng 7,0 - 7,5%); tổng thu ngân sách 11.260 tỷ đồng, đạt 121,01% dự toán năm, tăng 27,61% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, đạt 3,05 tỷ USD, tăng 13,5% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 34.521 tỷ đồng, tăng 8,2%, đạt 101,1% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng (năm 2018 đạt 46,8 triệu đồng); đã ra mắt 24 xã nông thôn mới, đạt 104,3% so kế hoạch; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 750 doanh nghiệp, tăng 7,1% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ngày một nâng lên.


Toàn cảnh kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn không ít khó khăn. Đó là: Tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển, bờ sông, kênh rạch đang diễn ra khá nghiêm trọng ở vùng phía Đông và phía Tây; tình hình dịch bệnh trên người, vật nuôi còn xảy ra nhiều nơi; giá đầu ra một số loại nông, thủy sản, giá lúa không ổn định; thiếu mặt bằng đất sạch, diện tích lớn để thu hút các dự án sản xuất có quy mô lớn; việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành; tình hình ô nhiễm môi trường nhiều nơi chưa được xử lý triệt để…

Chiều 3.12, các đại biểu tiếp tục nghe các ngành báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; UBND tỉnh báo cáo các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về các vấn đề kinh tế - xã hội, đầu tư công…

(Theo Chi An - Báo Đại biểu Nhân dân)