HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG, XÃ HỘI

18/09/2020

Sáng 18/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Bùi Sỹ Lợi, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch, dự toán ngan sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị nghiên cứu tổng thể các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội để bảo đảm công bằng xã hội. Về giảm nghèo cần tính toán chuẩn nghèo đáp ứng yêu cầu kinh tế- xã hội và túi tiền người dân; nghiên cứu các mô hình quản lý, hệ thống chính sách xã hội và an sinh xã hội, an toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn khi nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao cũng như chỉ tiêu cụ thể của ngành thực hiện trong năm không đạt theo kế hoạch và đề nghị Bộ cần có đánh giá phân tích làm rõ tình hình, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chính sách và có hướng giải quyết.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp, trình bày báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, ngành đã chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch; trong bối cảnh khó khăn chung, toàn ngành đã tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời, có các giải pháp để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các giải pháp hỗ trợ người lao động, cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Chia sẻ với những khó khăn của ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ dưới tác động của đại dịch Covid-19, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt đề nghị đánh giá rõ hơn việc thực hiện chính sách thời gian qua có những nội dung nào chưa đi vào cuộc sống, nội dung nào hiệu quả, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tác động đối với lao động nữ nhất là lao động trong khu vực phi chính thức. 

Đóng góp ý kiến tại phiên họp, đại biểu Lê Thị Yến cho rằng cần sắp xếp hệ thống đào tạo vào một mối giữa đào tạo đại học và nghề. Đại biểu đề nghị cần sớm có nghị định quy định về học phí, chính sach về tự chủ khối giáo dục nghề nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần có quy hoạch tổng thể giáo dục nghề nghiệp, rà soát sửa đổi các văn bản để khắc phục vướng mắc ở các văn bản dưới luật.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai cũng cho rằng bên cạnh việc đánh giá các chỉ tiêu chưa đạt cũng cần nhìn nhận đúng hiệu quả thực chất của các chỉ tiêu đạt theo kế hoạch như chỉ tiêu về giảm nghèo, trợ giúp xã hội, chính sách đối với người có công.

Cho ý kiến tại phiên họp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách ở địa phương, thị trường lao động nghiêm túc để người dân biên giới có thể lao động hợp pháp, đồng thời, cần nghiên cứu thêm về mối quan hệ giữa bảo hiểm với tiền lương và vấn đề mua bảo hiểm cho người nghèo.

Tại phiên họp, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn khi nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao cũng như chỉ tiêu cụ thể của ngành thực hiện trong năm không đạt theo kế hoạch và đề nghị Bộ cần có đánh giá phân tích làm rõ tình hình, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chính sách và có hướng giải quyết.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi đề nghị nghiên cứu tổng thể các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội để bảo đảm công bằng xã hội. Về giảm nghèo cần tính toán chuẩn nghèo đáp ứng yêu cầu kinh tế- xã hội và túi tiền người dân; nghiên cứu các mô hình quản lý, hệ thống chính sách xã hội và an sinh xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo để trình tại phiên họp toàn thể Ủy ban cũng như trình Quốc hội tại kỳ họp tới./.

Bùi Hùng

Các bài viết khác