HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

04/10/2019

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, ngày 04/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, các chính sách, pháp luật về thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ đã được xây dựng, ban hành và bổ sung, sửa đổi kịp thời, bám sát nội dung Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản pháp luật có liên quan. 

Các văn bản, chính sách pháp luật về nội dung này đạo điều kiện để cơ quan điều hành Quỹ cũng như các đơn vị nhận hỗ trợ của Quỹ có cơ sở để triển khai họa động và thanh quyết toán theo đúng quy định của các văn bản pháp luật hiện hành. Giai đoạn 2017-2019, Quỹ đã hỗ trợ 99 đơn vị; sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành các tỉnh, thành phố, bệnh viện đã thể hiện sự cam kết cao trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đề nghị cần nghiên cứu để đưa ra mục tiêu kế hoạch phù hợp với tùng giai đoạn cụ thể của các nhiệm vụ phòng chống tác hại của thuốc lá; các hoạt động tuyên truyền cần phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng cụ thể; đánh gía thực tiễn 06 năm hoạt động để có các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp, đồng bộ.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, các chính sách, pháp luật về thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ đã được xây dựng, ban hành và bổ sung, sửa đổi kịp thời, bám sát nội dung Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản pháp luật có liên quan. 

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đánh giá cao việc Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc quy định của Điều 28 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ủy ban cho rằng nội dung báo cáo đã phản ánh đầy đủ kết quả hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ; hạn chế, tồn tại, giải pháp đưa ra để khắc phục những vướng mắc. Bên cạnh đó, Ủy ban về các vấn đề Xã hội cũng thấy rằng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động và việc quản lý.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đề nghị cần nghiên cứu để đưa ra mục tiêu kế hoạch phù hợp với tùng giai đoạn cụ thể của các nhiệm vụ phòng chống tác hại của thuốc lá; các hoạt động tuyên truyền cần phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng cụ thể; đánh gía thực tiễn 06 năm hoạt động để có các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp, đồng bộ.

Đại biểu Trương Thị Bích Hạnh chỉ rõ, việc cấm hút thuốc lá tại những địa điểm công cộng vẫn chưa có hiệu quả cao, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc ở các điểm công cộng còn cao, đặc biệt là các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê vẫn còn chiếm tới trên 80%. Do đó, đề nghị Bộ Y tế cần quan tâm hơn nữa, có các giải pháp truyền thông mạnh mẽ hơn để người dân nhận thức rõ vấn đề này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Thuần Phong và một số thành viên Ủy ban cho rằng cần chú trọng việc tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương trong lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động phòng chống, tác hại của thuốc lá, các quy định về tài chính của nhà nước khi sử dụng hỗ trợ từ Quỹ, đảm bảo xây dựng kế hoạch theo phương thức từ dưới lên.​

Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý xác đáng, tâm huyết tại phiên họp; đề nghị trong thời gian tới cần có sự phối hợp tích cực giữa các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương để hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả hơn nữa, nâng cao công tác dự phòng, công tác đảm bảo sức khỏe của toàn dân.

Nghĩa Đức

Các bài viết khác