HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

04/10/2019

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể thứ 15, chiều 04/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thẩm tra Báo cáo về việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngay sau khi nhận được chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiêm túc nghiên cứu các nội dung chất vấn, khẩn trương trả lời, đảm bảo tiến độ, qua đó cung cấp thêm thông tin và góp phần làm rõ những nội dung mà đại biểu Quốc hội, cử tri còn băn khoăn. Các nội dung trả lời của Bộ bảo đảm tính khả thi theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ và đúng với chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Nhìn chung các chất vấn của Đại biểu Quốc hội là những vấn đề mà dư luận và xã hội quan tâm, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân. Do đó, khi các chất vấn, kỉến nghị được giải quyết, các chính sách được ban hành đã phát huy tác dụng, đi vào đời sống của người dân. Mặt khác, các nội dung chất vân, kiển nghị cũng góp phần giúp Bộ nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức thưc hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước cùa Bộ, ngành.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp thẩm tra Báo cáo về việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày báo cáo tại phiên họp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 607/ TB- TTKQH của Tống thư ký Quốc hội về Kết luận cùa Ủy ban Thường vụ Quốc hội xế chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 9, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã khẩn trương cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện gắn với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực lao động, người có công.

Cho ý kiến về vấn đề này, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đánh giá Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc, cầu thị trong việc trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, trong vấn đề dạy nghề, việc sắp xếp bộ máy, cơ sở dạy nghề còn nhiều vấn đề tồn tại trong việc nhập, tách, hình thức đào tạo. Do đó, cần phải có sự tổng kết để đưa ra giải pháp xử lý. Ngoài ra, cũng cần quan tâm về chế độ cho người lao động làm tại doanh nghiệp bị phá sản, bỏ trốn.

Các thành viên Ủy ban phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng cần đánh giá đúng vấn đề chính sách bảo hiểm thất nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể. Đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các bên trong việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp sai và thu hồi việc chi sai này. Đồng thời, Bộ cần chỉ đạo các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm việc làm đẩy mạnh ứng dụng công nghiệ thông tin, ngăn chặn trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Trần Đình Liệu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của thành viên Ủy ban và đại biểu tham dự. Trên cơ sở phiên họp, Ủy ban sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghĩa Đức

Các bài viết khác