HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 68/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI

04/10/2019

Chiều ngày 03/10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 68 /2013/QH13 đẩy mạnh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng trong thời gian qua ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc phát triển bảo hiểm y tế và mô hình bác sĩ gia đình. Tuy nhiên vấn đề phát triển bảo hiểm y tế cũng cần được các địa phương quan tâm hơn nữa, thực tế cho thấy nhiều địa phương việc tham gia bảo hiểm tự nguyện là rất tốt, nhưng có những địa phương việc này còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho các bệnh viện cơ sở phải có sự quan tâm hơn nữa, làm thế nào để người dân tin bác sĩ ở cơ sở, thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe mà lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Một số đại biểu cũng đề nghị, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hình thức tuyên truyền phải mới, nội dung phải hấp dẫn, huy động được nhiều đối tượng tham gia vào công tác tuyên truyền như sinh viên các trường y, các đối tượng là người có uy tín ở những vùng sâu, vùng xa…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết 68 /2013/QH13 đẩy mạnh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo về việc thực hiện nghị quyết 68 /2013/QH13 đẩy mạnh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, cả nước có khoảng gần 65% số trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã nhưng nhiều trạm vẫn cần phải cải tạo, nâng cấp nên còn khoảng 35% số trạm y tế xã cần phải đầu tư, nâng cấp...

Trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với những kết quả đạt được của ngành y tế, tuy nhiên Ủy ban chỉ ra rằng vẫn còn tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế của một số chủ sử dụng lao động vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Bùi Sỹ Lợi điều hành nội dung thảo luận

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội) nêu rõ, việc đầu tư cho các bệnh viện cơ sở phải có sự quan tâm hơn nữa, làm thế nào để người dân tin bác sĩ ở cơ sở, thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe mà lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình) cho rằng trong thời gian qua ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc phát triển bảo hiểm y tế và mô hình bác sĩ gia đình, tuy nhiên vấn đề phát triển bảo hiểm y tế cũng cần được các địa phương quan tâm hơn nữa

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội) đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Một số đại biểu cũng đề nghị, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hình thức tuyên truyền phải mới, nội dung phải hấp dẫn, huy động được nhiều đối tượng tham gia vào công tác tuyên truyền như sinh viên các trường y, các đối tượng là người có uy tín ở những vùng sâu, vùng xa…

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn giải trình một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp; phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết 68/2013/QH13 đã đề ra. 

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh đề nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ủy ban về các vấn đề Xã hội sẽ hoàn thiện các báo cáo một cách kỹ lưỡng về nội dung và kỹ thuật văn bản để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới.

Cũng trong buổi chiều, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2018; Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, sự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và năm 2020 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác