HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CHIỀU 02/10

03/10/2019

Chiều 02/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 15, Ủy ban về các vấn đề Xã hội cho ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và giai đoạn 2020-2022 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ, TB&XH) Lê Tấn Dũng cho biết, năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, toàn ngành đã nghiêm túc, kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực được giao, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, đã hoàn thành 03 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao: tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1-1,5%. An sinh xã hội được đảm bảo; làm tốt công tác chính sách đối với người có công; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban về các vấn đề Xã hội tán thành với một số kết quả đã đạt được của ngành trong thời gian vừa qua, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải quan tâm. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp chiều 02/10 của Ủy ban về các vấn đề Xã hội.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết, năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, toàn ngành đã nghiêm túc, kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực được giao, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. 

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban về các vấn đề Xã hội tán thành với một số kết quả đã đạt được của ngành trong thời gian vừa qua, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải quan tâm. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng đánh giá Bộ LĐ, TB&XH đã có nhiều nỗ lực để ngành đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, nhiều số liệu về thực hiện chính sách đối với người có công vẫn chưa được cập nhật, nên có sự so sánh với cùng kỳ năm trước hoặc so sánh với kế hoạch đề ra để đại biểu nắm được mức độ hoàn thành đến đâu.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương và Nguyễn Thanh Hiền đều cho rằng vấn đề giải quyết việc làm và thất nghiệp, chất lượng đào tạo nghề vẫn chưa được giải quyết hiệu quả, đề nghị Bộ LĐ, TB&XH cần phải có giải pháp để khắc phục tình trạng này. 

Một số đại biểu đánh giá, vấn đề nợ bảo hiểm xã hội và một số doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm cần được quan tâm để có biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Một số đại biểu cũng đề nghị Chính phủ xem xét giải quyết nhanh các trường hợp người lao động chưa được giải quyết tiền bảo hiểm khi doanh nghiệp bị phá sản hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt phát biểu tại phiên họp.

Cũng trong buổi chiều, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thông qua báo cáo về tình hình chuẩn bị các dự án luật năm 2020, dự kiến đề xuất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Thông qua báo cáo thẩm tra việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Ủy ban tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên về những tồn tại, hạn chế, đề nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp khắc phục; Ủy ban sẽ phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Ủy ban Kinh tế để phối hợp thẩm tra, hoàn thiện báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Nghĩa Đức