HÌNH ẢNH ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BỘ LĐ, TB & XH BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2011-2020

03/09/2020

Thực hiện chương trình công tác, sáng 03/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức cuộc họp nghe Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc họp.

Trong 10 năm qua, việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã và đang được triển khai khá đồng bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện bình đẳng giới.

Tại cuộc họp, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội nêu rõ, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 và được sửa đổi vào năm 2018. Trong giai đoạn 2011-2020, việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy, nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống và trên trường quốc tế. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc họp:

Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức cuộc họp nghe Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, báo cáo một số nội dung về việc thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết hệ thống văn bản pháp luật, chính sách từng bước được hoàn thiện theo hướng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới. Việc lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án,... đã được các cấp, ngành quan tâm, góp phần rút ngắn khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ và nam giới tham gia và thụ hưởng bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nguyệt nêu rõ, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 và được sửa đổi vào năm 2018. Trong giai đoạn 2011-2020, việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy, nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống và trên trường quốc tế. Trong số 22 chi tiêu đã có, có 11 chi tiêu đạt mục tiêu đề ra; có 4 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra; có 5 chi tiêu chưa có số liệu; có 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu một phần.

Thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai chỉ ra nhiều vấn đề bình đẳng giới chỉ được phát hiện ở giai đoạn thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật chứ không phải từ giai đoạn lập đề nghị, xây dựng và soạn thảo. Vì vậy, nội dung này cần tiếp tục rà soát và đánh giá để có giải pháp phù hợp.

Tại phiên họp, một số đại biểu cho rằng, một số chỉ tiêu chưa có số liệu rõ ràng; thực hiện bình đẳng giới thiếu tính bền vững và còn khoảng cách lớn giữa các khu vực, vùng miền, nhóm dân tộc, nhóm dân cư; việc thống kê về bình đẳng giới còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu đề nghị lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật cần quan tâm số lượng và chất lượng; cần đảm bảo tính chặt chẽ trong sự phối hợp thực hiện bình đẳng giới giữa các cơ quan, Bộ ngành, địa phương. 

Kết luận một số nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ tại tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội sẽ báo cáo về thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020, đồng thời tại Phiên họp toàn thể lần thứ 18 tới đây Ủy ban sẽ thẩm tra chính thức nội dung này. 

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị các Bộ, ngành có sự hợp tác chặt chẽ, cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Ủy ban quan tâm./.

Bùi Hùng

Các bài viết khác