VIỆC BỐ TRÍ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ĐÔI KHI CÒN CHƯA KỊP THỜI, CHƯA ĐẢM BẢO

14/09/2018

Cho ý kiến vào nhiệm vụ tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn, tại phiên họp mở rộng thẩm tra báo cáo của Chính phủ do Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng tâm lý trồng chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân vẫn còn; Việc bố trí nguồn vốn tín dụng đôi khi còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo nguồn vốn.

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CÒN CHƯA KỊP THỜI, CHƯA ĐẢM BẢO

11/09/2018

Cho ý kiến vào nhiệm vụ tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cần nghèo; điều chỉnh đối tượng mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay, tại phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, do Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng việc bố trí nguồn vốn thực hiện một số chương trình tín dụng đôi khi còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo nguồn vốn.

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76 CỦA QUỐC HỘI

07/09/2018

Chiều 06/09, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

25/08/2018

Ngày 24/8, Đoàn giám sát Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chính sách giảm nghèo; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) tại tỉnh.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH YÊN BÁI

23/08/2018

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 22/8, Đoàn Giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND tỉnh Yên Bái để giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng; chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế tại tỉnh Yên Bái.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

22/08/2018

Ngày 21/8, Đoàn Giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Trấn Yên.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ, NGÀNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO

14/08/2018

Chiều 14/08, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với các Bộ, nghành về kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai chủ trì buổi làm việc.

CHÍNH SÁCH KẾT NỐI PHÁT TRIỂN VÙNG GIÚP KT-XH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG

15/08/2018

Sáng 14/8, trong buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đại diện một số bộ, ngành chỉ ra rằng, chính sách kết nối phát triển và thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất đã giúp vùng dân tộc thiểu số, miền núi có sự tăng trưởng đáng kể.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO

14/08/2018

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội làm việc với một số Bộ, ngành hữu quan về tình hình thự hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Sỹ Lợi chủ trì buổi làm việc.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ, YẾU KÉM CỦA Y TẾ CƠ SỞ

09/08/2018

Nhận thức được những hạn chế, yếu kém của y tế cơ sở trong thời gian vừa qua, tại Phiên giải trình do Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức ngày 07/8, lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu tham dự đã chỉ ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến những tồn tại này.

Các tin đã đưa: