Ủy ban Về các vấn đề xã hội tiến hành họp phiên toàn thể lần thứ 2

Ngày 7/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội họp phiên toàn thể lần thứ 2. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8/10.

 

Giải trình thông tuyến trong khám, chữa bệnh BHYT: Tiến tới xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả và phát triển, bảo đảm y tế cơ sở là nền tảng

Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 1/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về việc triển khai thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì buổi làm việc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự phiên giải trình.

 

Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Về CVĐXH: Số trạm y tế xã được đầu tư xây dựng mới chỉ đạt 10%

Sáng 8/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội, các đại biểu xem xét, thảo luận về tình hình thực hiện các Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu do Bộ Y tế quản lý hoặc thực hiện và dự kiến giai đoạn 2016- 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến tham dự phiên họp.