NÂNG CAO NHẬN THỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức buổi làm việc với một số bộ, ngành hữu quan về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2017. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Sĩ Lợi chủ trì buổi làm việc.

 

VIỆC BỐ TRÍ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ĐÔI KHI CÒN CHƯA KỊP THỜI, CHƯA ĐẢM BẢO

Cho ý kiến vào nhiệm vụ tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn, tại phiên họp mở rộng thẩm tra báo cáo của Chính phủ do Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng tâm lý trồng chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân vẫn còn; Việc bố trí nguồn vốn tín dụng đôi khi còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo nguồn vốn.

 

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

Để chuẩn bị thẩm tra báo cáo của Chính phủ, sáng 08/08 Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ mười nghe Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện pháp luật và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017. Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Lê Thị Nguyệt chủ trì phiên họp