Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Eric Normand Thibeault

Sáng 13/1, tại phòng Hoa Đào- Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ Nguyễn Thúy Anh đã tiếp Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Eric Normand Thibeault.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội tiến hành họp phiên toàn thể lần thứ 2

Ngày 7/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội họp phiên toàn thể lần thứ 2. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8/10.

 

Khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Chiều 21/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 12. Chủ nhiệm Ủy ban Trương Thị Mai chủ trì phiên họp.

 

Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Về CVĐXH: Số trạm y tế xã được đầu tư xây dựng mới chỉ đạt 10%

Sáng 8/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội, các đại biểu xem xét, thảo luận về tình hình thực hiện các Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu do Bộ Y tế quản lý hoặc thực hiện và dự kiến giai đoạn 2016- 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến tham dự phiên họp.