HÌNH ẢNH PHIÊN THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN “ĐỐI TÁC NGHỊ VIỆN VỀ HỢP TÁC GIÁO DỤC, VĂN HÓA VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (AIPA-ECC)

30/07/2020

Chiều ngày 30/7, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến “Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững” (AIPA-ECC). Đây là sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm thúc đẩy sự phát triển quan hệ đối tác nghị viện trong việc triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững nói chung, về hợp tác giáo dục và văn hóa nói riêng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Trưởng đoàn Quốc hội Việt Nam tại AIPA-ECC Hoàng Thị Hoa; các đại biểu Quốc hội đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam; Đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (UN, WB, UNESCO). Hội nghị trực tuyến AIPA-ECC được tổ chức tại 15 điểm cầu của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Vai trò của Nghị viện AIPA trong tiến trình hài hòa hóa pháp luật của các quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho việc công nhận chất lượng và liên thông giáo dục trong khối ASEAN cũng như việc bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của mỗi quốc gia trong khu vực; về vai trò của Nghị viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); về cơ chế hợp tác trong phát triển giáo dục từ xa, giáo dục trực tuyến trong bối cảnh ứng phó với đại dịch Covid-19; về vấn đề huy động, phát huy các nguồn lực cho phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về xây dựng hành lang pháp lý, nâng cao ý thức du lịch có trách nhiệm; vấn đề bảo tồn và kết nối di sản văn hóa trong khu vực ASEAN để phát triển du lịch bền vững; việc huy động và phát huy nguồn lực cho bảo tồn di sản, bảo vệ bản sắc văn hóa...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình điều hành Hội nghị “Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững” (AIPA-ECC). 

Hội nghị trực tuyến AIPA-ECC được tổ chức tại 15 điểm cầu của các quốc gia trong khu vực ASEAN.​

Tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa cho rằng, trong bước tiến của hội nhập khu vực ASEAN, hướng đến “Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng” giáo dục, văn hóa cũng đã có bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, hiện chúng ta vẫn chưa có khung pháp lý của AIPA để thể chế hóa chính sách về các vấn đề có liên quan về hợp tác văn hóa, giáo dục ASEAN.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa nhấn mạnh đến các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác nghị viện trong các nước thành viên AIPA. Đó là tổ chức Hội nghị thường niên của AIPA trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và trong hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững. Thúc đẩy hợp tác giữa các nghị viện thành viên AIPA trong việc xây dựng và hoàn thiện luật pháp văn hóa, giáo dục; tạo hành lang pháp lý cho việc liên thông giáo dục trong khối ASEAN và các hình thức đào tạo mới từ xa, trực tuyến để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. Phát huy vai trò của AIPA trong việc khuyến nghị để ASEAN và các chính phủ thành viên xây dựng cơ chế hợp tác trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hoàn thiện cơ chế giám sát của AIPA để thúc đẩy ASEAN, các chính phủ thành viên thực hiện các cam kết về giáo dục, văn hóa.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề cập chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số và liên thông giáo dục trong khu vực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, chìa khoá để có thể “đi cùng nhau và đi xa”, để đạt đến mục tiêu chung dài hạn chính là thúc đẩy chia sẻ tri thức, trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau và lưu thông phân bổ nguồn lực linh hoạt giữa các nước thành viên. 

Nhằm triển khai hiệu quả công tác bảo tồn và kết nối di sản văn hóa khu vực ASEAN, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cũng đã đề xuất và kiến nghị nhiều giải pháp, như: Tích cực, chủ động tham gia và thực hiện có hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của Cộng đồng ASEAN; Hình thành tổ chức Hiệp hội Bảo tàng các nước ASEAN; Xây dựng những trung tâm đào tạo về công tác bảo tồn, tôn tạo, tu bổ di sản mang tầm quốc tế; Kiến nghị Nghị viện các nước thành viên ASEAN xem xét, thông qua khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác bảo tồn và kết nối di sản văn hóa khu vực ASEAN vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Michael Croft, Trưởng Đại diện của UNESCO tại Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các nước thành viên AIPA và đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tiến hành tham luận, thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về hoạt động hợp tác phát triển giáo dục trong bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình thay mặt Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các Đoàn đại biểu của Nghị viện các nước thành viên, Tổng Thư ký IPU, Tổng Thư ký AIPA, đại diện UN, UNESCO, WB và các bộ, ngành hữu quan đã tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, góp phần vào thành công của Hội nghị.

 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình tin tưởng rằng những kinh nghiệm, khuyến nghị được chia sẻ trong Hội nghị sẽ là bài học quý báu để từng quốc gia nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình. Hơn nữa, đây cũng là những gợi mở quan trọng cho việc hình thành cơ chế hợp tác liên khu vực nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về giáo dục và văn hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị./.

Trọng Quỳnh