CÁC ĐẠI BIỂU ĐÁNH GIÁ CAO SÁNG KIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỢP TÁC GIÁO DỤC TRONG KHU VỰC ASEAN

30/07/2020

Sau bế mạc Hội nghị Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững, cuối giờ chiều ngày 30/7/2020, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn báo chí về thành công của Hội nghị.

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục tiêu tổ chức Hội nghị Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết: Đây là hội thảo lần đầu tiên được tổ chức trong hoạt động của Liên minh nghị viện, đặc biệt năm nay Việt Nam làm Chủ tịch AIPA và chúng ta có sáng kiến tổ chức Hội nghị về hợp tác văn hóa, giáo dục trong khu vực ASEAN.

Qua hội nghị chúng tôi mong muốn kiến nghị với các nước trong khu vực đưa hợp tác này trở thành cơ chế thường niên, đều tổ chức hội thảo phát triển bền vững. Điều này cũng phù hợp với nguyện vọng chung của các nước trong khu vực. Kết quả hội thảo cho thấy hầu như các nước đều ủng hộ và trao đổi để làm tốt hơn sự hợp tác trong giáo dục và văn hóa. Khi đặt ra chủ đề và hội thảo này cũng thu hút sự tham gia của nghị viện các nước tỏng khu vực, giúp nâng cao uy tín của Quốc hội Việt Nam, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam.

Đối với câu hỏi về hợp tác nghị viện đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển giáo dục, văn hóa đối với các quốc gia thành viên ASEAN, Phan Thanh Bình khẳng định sự hợp tác là tất yếu bởi thời gian qua có sự hợp tác trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN; tiếp đó năm 2015 thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN... Trong các hoạt động hợp tác có nhiều lĩnh vực, riêng trong khu vực ASEAN có hội nghị của các bộ trưởng giáo dục hoặc hội nghị của các bộ trưởng văn hóa, nhưng đây là hợp tác trong khối hành pháp. Khi hợp tác trong lĩnh vực hành pháp được triển khai thì sẽ đặt ra vấn đề pháp lý, quá trình hợp tác đó như thế nào. Điều này phải do Nghị viện các nước thống nhất với nhau xây dựng hành lang pháp lý. Do đó, hợp tác nghị viện lại có mục đích, yêu cầu rất quan trọng là tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc hợp tác của khối hành pháp thuận lợi hơn. Thời gian qua, đã có hợp tác trong lĩnh vực nghị viện nhưng lần hợp tác này cụ thể hơn về giáo dục và văn hóa. Trên cơ sở đó, các quốc gia sẽ xây dựng hệ thống luật pháp phù hợp hơn với điều kiện từng nước và trong bối cảnh tình hình mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trả lời phỏng vấn.

Khẳng định sự thành công của hội nghị, nhưng để đạt được mục tiêu kỳ vọng về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho rằng các nước ASEAN cần vượt qua những thách thức gì trong bối cảnh hiện nay.

Điều đầu tiên đó là các nghị viện trước hết cần vượt qua đại dịch Covid-19, đây cũng là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm tại hội nghị. Hợp tác văn hóa, giáo dục nhưng phải vượt qua được đại dịch Covid, còn vượt qua như thế nào đó là công việc của mỗi nước nhưng các ý kiến trao đổi tại hội nghị này rất quan trọng để các quốc gia trong khu vực tham khảo. Không những bàn các giải pháp vượt qua đại dịch Covid-19 mà hội nghị còn đánh giá tác động của dịch bệnh đến các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Bên cạnh đó, cần sự thống nhất trong hợp tác giữa các thành viên trong AIPA, khắc phục sự khác biệt, sự giới hạn của mỗi nước để hình thành hành lang pháp lý chung cho cả khu vực.

Việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa cần có giải pháp phù hợp, nhất là các phương pháp dạy và học trực tuyến, để sự hợp tác mang tính dài hơi hơn, bền vững hơn. Trong đó, vấn đề lớn được quan tâm của nhiều đại biểu là việc chuyển đổi số diễn ra như thế nào, chất lượng chuyển đổi số, chất lượng liên thông trong khu vực. Việc giáo dục phải gắn kết với văn hóa; gắn kết các di sản văn hóa trong khu vực, hình thành bản đồ văn hóa, từ đó tạo sự phát triển du lịch văn hóa trong khu vực ASEAN.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự đón nhận và đánh giá của các đại biểu tham dự hội nghị, ông Phan Thanh Bình cho biết Nghị viện các nước, các tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc, đại diện Ngân hàng thế giới đều ủng hộ vấn đề này, họ hiểu rằng, việc phát triển bền vững là tất yếu và sự hợp tác phát triển bền vững trong khu vực càng quan trọng hơn. Bởi hội nghị lấy chủ đề giáo dục và văn hóa để phát triển là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc./.

Lan Hương - Hoàng Quỳnh