HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CHO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

20/08/2019

Ngày 19/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; đại diện Bộ Nội vụ; đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; các đại biểu Quốc hội cùng các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực thanh niên.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, sau 13 năm triển khai thực hiện và tổng kết thi hành Luật Thanh niên cho thấy, việc ban hành Luật Thanh niên đã tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; tác động tích cực đối với phong trào thanh niên; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức thanh niên, trong đó trung tâm là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Thanh niên đã bộc lộ một số vướng mắc và bất cập. Cụ thể, một số quy định của Luật khó áp dụng, thiếu đồng bộ với các chính sách khác, như chưa có sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; quy định về trách nhiệm của Nhà nước còn chung chung, chưa cụ thể; thiếu nguồn lực thực hiện Luật; chưa có công cụ đo lường, thống kê nên chưa bóc tách và làm rõ được thông tin về thanh niên, nguồn lực đầu tư cho thanh niên với nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực khác của các bộ, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, thiếu cơ chế điều phối trong việc thực hiện các chính sách quy định trong Luật, thiếu sự gắn kết hữu cơ giữa cơ quan xây dựng chính sách và cơ quan thực thi chính sách; tính pháp chế trong thi hành Luật còn hạn chế, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa được coi trọng dẫn đến tình trạng cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt cũng không được đánh giá, ghi nhận và ngược lại không làm cũng không bị xử lý.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại hội nghị: 

Toàn cảnh hội nghị

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết cho rằng, việc xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) sẽ giúp thể chế hóa và hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước; bảo đảm trách nhiệm của nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện chính sách, pháp luật ...

Theo Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Astrid Band, Luật Thanh niên rất phức tạp, có tác động sâu rộng, và đòi hỏi tương thích với các thông lệ, quy định của quốc tế. Vì thế, Luật cần xây dựng khung pháp lý đủ mạnh, hỗ trợ, trao quyền cho thanh niên, tối đa hóa khả năng của thanh niên trong đóng góp cho cộng đồng, đất nước...

Theo đại diện Ban soạn thảo, sau khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để đóng góp xây dựng, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương và 62 Điều, tăng 26 Điều so với luật hiện hành. Dự thảo Luật xây dựng trên cơ sở các chính sách đã được Chính phủ thông qua...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005 là cần thiết để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên phù hợp với tình hình mới; phát huy vai trò xung kích, quyền và nghĩa vụ của thanh niên thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới công tác quản lý nhà nước về Thanh niên đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực

Qua nghiên cứu dự thảo Luật, nhiều ý kiến cho rằng, quy định tham gia quản lý nhà nước và phản biện xã hội ở Điều 38 chưa làm rõ được trách nhiệm tạo điều kiện, môi trường, trách nhiệm lấy ý kiến thanh niên thuộc về ai, cơ quan nào...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về độ tuổi thanh niên, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, chính sách nhà nước với thanh niên, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình ghi nhận những ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tại hội nghị; cho rằng, đây sẽ là cơ sở hữu ích để Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) chuẩn bị trình Quốc hội tại các phiên họp tới

Thu Phương