MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ THAM VẤN Ý KIẾN XÂY DỰNG LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

27/02/2020

Ngày 27/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

HỘI NGHỊ THAM VẤN Ý KIẾN XÂY DỰNG LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

27/02/2020

Ngày 27/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

TỌA ĐÀM VỀ LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

04/02/2020

Chiều ngày 04/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức tọa đàm về Luật Thanh niên (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì tọa đàm.

ĐẢNG, NHÀ NƯỚC LUÔN QUAN TÂM ĐẾN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

27/08/2019

Tại Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng vừa tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình khằng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển thanh niên.

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CHO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

20/08/2019

Ngày 19/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

CẦN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI THANH NIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

20/08/2019

Tại Hội nghị "Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc vừa tổ chức, đa số các ý kiến góp ý đều khẳng định rằng, việc sửa đổi Luật Thanh niên là cần thiết để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên phù hợp với tình hình mới.

TIẾP THU, GHI NHẬN NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

20/08/2019

Chiều ngày 19/8, Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức tiếp tục lắng nghe những ý kiến thảo luận, góp ý từ phía các đại biểu, chuyên gia.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CHO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI).

19/08/2019

Ngày 19/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

HỘI NGHỊ TIẾP THU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LIÊN QUAN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

10/08/2019

Ngày 09/8, tại Tp. Hồ Chí Minh, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tổ chức toạ đàm về kinh nghiệm quốc tế trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Uỷ ban chủ trì hội nghị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TỔ CHỨC PHIÊN HỌP MỞ RỘNG VỀ DỰ THẢO LUẬT THƯ VIỆN

05/08/2019

Sáng ngày 05/8, Ủy ban Văn hoá, GD, TN, TN & NĐ tổ chức phiên họp mở rộng về dự thảo Luật Thư viện. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Ủy ban Văn hoá, GD, TN, TN & NĐ; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số chuyên gia trong lĩnh vực thư viện.

Các tin đã đưa: