CẦN CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT CHO DI SẢN HUẾ

Quần thể di tích cố đô Huế được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản Văn hóa thế giới vào năm 1993. Gần 30 năm với danh hiệu này, câu chuyện bảo tồn cũng như phát huy các giá trị di sản vẫn còn đặt ra nhiều vấn đ...

Thường trực Ủy ban Văn hóa, GD, TN, TN & NĐ chuẩn bị nội dung khảo sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012- 2017”

Chiều 26/1, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương để tìm hiểu một số thông tin chung và thống nhất định hướng khảo sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012- 2017”. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

 

Xác định thứ tự ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách

Đó là ý kiến đề xuất tại cuộc họp giữa Ủy ban Văn hóa, TN, TN và NĐ với đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 đối với các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông, tôn giáo, thanh niên và trẻ em.