Banner ngang VEC_web (1).jpg

SỰ CẦN THIẾT VỀ XÂY DỰNG LUẬT THƯ VIỆN

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Thư viện dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, ngày 10/11, Thường trực Ủy ban VH, GD, TN, TN & NĐ tổ chức Tọa đàm góp ý xây dựng Luật Thư viện với chuyên đề “Hệ thống thư viện nhà trường, thư viện bộ ngành và thư viện số”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa chủ trì.