UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Chiều ngày 05/09, tại tòa nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp cho ý kiến về Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu chỉ đạo.