UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI VĨNH PHÚC

Sáng ngày 9/4, Đoàn Giám sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Vĩnh Phúc về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND và UBND.