ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ Y TẾ.

19/04/2018

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016" đã có buổi làm việc với Bộ Y tế. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Trưởng đoàn Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

19/04/2018

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011- 2016 đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

18/04/2018

Triển khai chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016, sáng 18/4, tại nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì, đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

18/04/2018

Tiếp tục triển khai Chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016, chiều 18/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP ĐẠI SỨ NHẬT BẢN

13/04/2018

Sáng 13/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda.

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2017

09/04/2018

Chiều 09/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2017. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN LÀM VIỆC VỚI TỔNG CỤC THUẾ

06/04/2018

Sáng 06/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

CẦN SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

30/03/2018

Tại Hội thảo “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và những thách thức trong quá trình thực hiện” do Đoàn Điám sát của Quốc hội về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tổ chức vào ngày 30/3 vừa qua, nhiều đại biểu đã đề xuất cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện cổ phần hóa nhà nước, trong đó có việc sửa đổi Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

CỦNG CỐ NGUỒN THU NỘI ĐỊA – MỘT SỐ LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM

23/03/2018

Sáng 23/03, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức buổi tọa đàm “Củng cố nguồn thu nội địa – Một số lựa chọn cho Việt Nam”.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CHI TIÊU THUẾ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THUẾ

23/03/2018

Sáng 23/03, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Củng cố nguồn thu nội địa – Một số lựa chọn cho Việt Nam" để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách thuế, quản lý nguồn thu hiệu quả.

Các tin đã đưa: