Dư 14.259 tỷ đồng là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản

20/10/2015

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Thẩm tra về nội dung này, Báo cáo của Uỷ ban Tài Chính- Ngân sách đánh giá, đây là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ KH và ĐT Bùi Quang Vinh trình bày Tờ trình về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội, tổng mức vốn đã được bố trí đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyênlà 64.294 tỷ đồng, trong đó: các dự án mở rộng quốc lộ 1 là 53.314 tỷ đồng; các dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên là 10.980 tỷ đồng.

Đến nay, sau khi rà soát lại, do không phải sử dụng vốn dự phòng trượt giá; điều chỉnh thiết kế cho phù hợp; sử dụng biện pháp tổ chức thi công hợp lý; tiết kiệm 5% dự toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện các dự án chỉ còn 50.035 tỷ đồng, trong đó: các dự án mở rộng quốc lộ 1 là 43.404 tỷ đồng; các dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên là 6.631 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là 14.259 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã đề xuất dự kiến phương án sử dụng nguồn vốn dư như sau:

Thứ nhất, bổ sung các dự án nằm trên tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên: vào các hạng mục cấp bách cần triển khai trước để đồng bộ với tiến độ chung của các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên với tổng kinh phí là 1.647 tỷ đồng; Bổ sung các dự án liên quan đến việc mở rộng hoặc tuyến tránh, các cầu vượt trên quốc lộ 1với tổng kinh phí là 4.541 tỷ đồng; triển khai các dự án cấp bách trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên với tổng kinh phí là 1.553 tỷ đồng.

Thứ hai, triển khai các dự án có tính kết nối với Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên nhằm hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư của 2 tuyến đường này. Trong đó, các dự án đã có trong danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo các Nghị quyết của Quốc hội là 2.891 tỷ đồng; đầu tư các hạng mục nhằm nối thông toàn tuyến đoạn Năm Căn - Đất Mũi với số tiền là 275 tỷ đồng…

Đầu tư dự án tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình với quốc lộ 1, giai đoạn 2 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Đoan Vĩ- cửa phía Bắc và đoạn cửa phía Nam- Dốc Xây, tỉnh Ninh Bình với số tiền là 2.174 tỷ đồng; Triển khai các dự án chưa có trong danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ gồm: đầu tư nâng cấp quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với số tiền 1.178 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, dự án mở rộng QL1A và dự án đường Hồ Chí Minh đã đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng vượt thời gian so với tiến độ. Theo đó, trong quá trình thực hiện các dự án đã tập trung rà soát tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô dự án, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công nên chi phí thực tế thấp hơn so với mức vốn đã bố trí. Đây là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ- Báo cáo thẩm tra đánh giá.

Báo cáo thẩm tra cũng cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài Chính- Ngân sách nhất trí với danh mục, mức vốn được phân bổ theo nội dung Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, việc phân bổ và sử dụng số vốn còn dư để đầu tư cho các công trình liên quan trực tiếp đến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh là góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng 2 tuyến đường này. Đồng thời, đề nghị Chính phủ rà soát kỹ hơn, bảo đảm các dự án được đề xuất phân bổ vốn dư là những dự án thực sự cấp bách, có trong danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh nợ công tăng cao, ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, vốn trái phiếu Chính phủ lại là vốn vay, trong trường hợp đã hoàn thành mục tiêu của các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 của Quốc hội thì không nên tiếp tục phát hành, phân bổ, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dư này nhằm hướng tới mục tiêu giảm bớt áp lực về nợ công.

Do đó, để đảm bảo việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đạt được hiệu quả cao, Báo cáo thẩm tra đề nghị:

Thứ nhất, khi được Quốc hội chấp thuận sử dụng vốn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, đề nghị thể hiện trong Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và tiếp tục rà soát về quy mô, thiết kế, dự toán và giao Chính phủ phân bổ vốn cụ thể cho các dự án có trong Danh mục được Quốc hội quyết định.

Thứ hai, nếu qua rà soát các dự án cải tạo, nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và quá trình tổ chức thực hiện mà còn tiếp tục dư vốn trái phiếu Chính phủ so với tổng mức đã bố trí, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ chủ động bố trí vốn xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm hiệu quả cao nhất cho 2 tuyến đường này, tránh tình trạng bố trí dở dang, thiếu vốn.

Quang Minh