Họp toàn thể Ủy ban Tài chính - Ngân sách

08/12/2017

Để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và cho ý kiến trong ngày 7/12/2017.

Dư 14.259 tỷ đồng là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản

20/10/2015

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Thẩm tra về nội dung này, Báo cáo của Uỷ ban Tài Chính- Ngân sách đánh giá, đây là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Quốc hội duyệt chi hỗ trợ ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư 16.000 tỷ đồng

09/06/2014

Chiều 9-6, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 (439 đại biểu tán thành, bằng 88,15% tổng số đại biểu) và Nghị quyết về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi NSNN và giảm chi NSTW năm 2013 (438 đại biểu tán thành, bằng 87,95% tổng số đại biểu).

Các tin đã đưa: