95,48% ĐBQH TÁN THÀNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

12/06/2018

Sáng ngày 12/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 95,48% đại biểu Quốc hội tán thành.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 25

24/05/2018

Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 25 thẩm tra chính thức Tờ trình của Chính phủ xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018-2020.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 24

17/05/2018

Ngày 17/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 23

07/03/2018

Sáng 07/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 23 để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 22.

HỌP THOÀN THỂ UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

08/12/2017

Để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và cho ý kiến trong ngày 7/12/2017.

Dư 14.259 tỷ đồng là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản

20/10/2015

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Thẩm tra về nội dung này, Báo cáo của Uỷ ban Tài Chính- Ngân sách đánh giá, đây là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Quốc hội duyệt chi hỗ trợ ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư 16.000 tỷ đồng

09/06/2014

Chiều 9-6, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 (439 đại biểu tán thành, bằng 88,15% tổng số đại biểu) và Nghị quyết về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi NSNN và giảm chi NSTW năm 2013 (438 đại biểu tán thành, bằng 87,95% tổng số đại biểu).

Các tin đã đưa: