Một số khoản phí, lệ phí không phù hợp với thực tiễn

18/06/2015

Sáng 18/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật phí, lệ phí. Nhiều đại biểu cho rằng, cần rà soát, lắng nghe ý kiến người dân, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở, để tiếp thu bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí không hợp lý.

Khắc phục lạm thu, tận thu, phí chồng phí

18/06/2015

Tại phiên thảo luận về dự án Luật phí, lệ phí sáng 18/6, nhiều đại biểu đề nghị phí và lệ phí không được chồng thuế, nếu người dân đã trả một lần dịch vụ nào đó ở nghĩa vụ thuế thì không nên trả thêm một lần nữa dưới danh nghĩa là phí.

Quy định đối với dịch vụ hành nghề kế toán còn nhiều điều chưa hợp lý

11/06/2015

Chiều 10/6, thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định về hành nghề dịch vụ kế toán của dự thảo luật chưa phù hợp với thực tế.

Công khai, giám sát để ngân sách minh bạch hơn

02/06/2015

Sáng 2/6, thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), công khai, giám sát để ngân sách minh bạch là yêu cầu được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến.

Minh bạch hơn quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong lồng ghép ngân sách

02/06/2015

Sáng 2/6, tiếp tục trương chình làm việc tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, chỉnh lý tiếp thu và thảo luận Dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Đa số các ý kiến các đại biểu đề nghị cần khắc phục tính lồng ghép của các cấp ngân sách để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quản lý ngân sách nhà nước.

Thu hẹp và quản lý chặt chẽ quỹ ngoài ngân sách nhà nước

02/06/2015

Sáng 2/6, tiếp tục trương chình làm việc, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý và thảo luận Dự án luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng cần thu hẹp các quỹ, quản lý chặt chẽ hơn, bảo đảm sự tập trung của ngân sách nhà nước.

Chính phủ cần quy định chi tiết các khoản phí, lệ phí

26/05/2015

Sáng 26/6, tiếp tục làm việc tại hội trường, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật phí, lệ phí. Thẩm tra về dự án Luật này, Ủy ban Tài chính, ngân sách đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, bổ sung vào Dự thảo Luật quy định chi tiết các khoản phí, lệ phí, phân loại theo nhóm, ngành cụ thể.

Luật kế toán cần đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

22/05/2015

Chiều 22/5, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

Siết chặt kỷ cương thu, chi

29/05/2014

Chiều 29-5, các đại biểu Quốc hội làm việc tập trung tại Hội trường để thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Đại đa số các đại biểu đều nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá: Về cơ bản các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác hạch toán, kế toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), thực hiện khóa sổ và lập báo cáo quyết toán, thẩm định, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo về Dự án Luật Dự trữ quốc gia

24/02/2014

Sáng 24/2, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài chính, hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Dự trữ Quốc gia và đề xuất, kiến nghị" đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thảo là tiền đề quan trọng để tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất và kiến nghị của các vị đại biểu về chính sách, pháp luật về Dự trữ Quốc gia phục vụ cho Dự thảo Luật Dự trữ Quốc gia trước khi chính thức trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

Các tin đã đưa: