CỦNG CỐ NGUỒN THU NỘI ĐỊA – MỘT SỐ LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM

23/03/2018

Sáng 23/03, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức buổi tọa đàm “Củng cố nguồn thu nội địa – Một số lựa chọn cho Việt Nam”.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CHI TIÊU THUẾ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THUẾ

23/03/2018

Sáng 23/03, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Củng cố nguồn thu nội địa – Một số lựa chọn cho Việt Nam" để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách thuế, quản lý nguồn thu hiệu quả.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT

08/03/2018

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp toàn thể lần thứ 23, sáng 07/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã cho ý kiến về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt liên quan đến các nội dung như các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, ngân sách.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: THÚC ĐẨY TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TÀI CHÍNH

15/02/2018

Năm 2017, cử tri và nhân dân cả nước thấy rõ được tinh thần tiên quyết của Quốc hội trong việc yêu cầu Chính phủ tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật tài chính. Điều này thể hiện rất rõ trong các báo cáo thẩm tra của Ủy ban trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những vấn đề liên quan đến phân bổ, sử dụng vốn ngân sách và sử dụng nguồn vốn vay. ...

Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

21/10/2015

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Bảo đảm đủ chế tài xử lý đối với các hành vi nghiêm cấm trong hành nghề kế toán

21/10/2015

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Nguyên tắc kế toán, dịch vụ hành nghề kế toán, chuẩn mực kế toán, các hành vi nghiêm cấm trong kế toán… là các nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân - các khoản thu phải minh bạch

10/08/2015

Sáng 10/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phí, lệ phí. Danh mục phí, lệ phí là vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận.

Công khai, minh bạch, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế

10/08/2015

Sáng 10/8, tiếp tục Phiên họp thứ 40, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

Quốc hội thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

25/06/2015

Sáng 25/6, với 89,47% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

24/06/2015

Sáng 24/6, với 87,85% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Các tin đã đưa: