XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUẬT TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

07/12/2018

Sáng ngày 07/12, tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. TS. Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.

TẬP TRUNG SỬA ĐỔI NHỮNG NỘI DUNG CẦN THIẾT CẤP BÁCH TRONG LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

20/10/2018

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận lần đầu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÀI KHÓA VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

08/09/2018

Ngày 7-8/9, tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác giám sát tài khóa và ngân sách của Quốc hội: Kinh nghiệm quốc tế và kế hoạch hoạt động tại Việt Nam”. Chủ nhiệm Ủy bàn Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì hội thảo.

DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) BỔ SUNG NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI

31/08/2018

Theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2018 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm đáp ứng được yêu cầu cải cách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cũng như yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế hiện nay.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

29/08/2018

Sáng 28/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đồng chủ trì Hội thảo.

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

29/08/2018

Ngày 29/8, tại Tp.Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

28/08/2018

Sáng 28/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

LÀM RÕ TÁC ĐỘNG, PHẢN ỨNG CỦA XÃ HỘI KHI TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

05/07/2018

Sáng 04/7, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 26, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội thẩm tra về dự án Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường.

ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BẢO ĐẢM TIẾP CẬN DẦN VỚI MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM CỦA HÀNG HÓA

04/07/2018

Sáng 4/7, tại phiên họp toàn thể lần thứ 26 của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội thẩm tra về dự án Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc tăng mức thuế bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với những mặt hàng gây ô nhiễm nghiêm trọng khi sử dụng.

CẦN SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

30/03/2018

Tại Hội thảo “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và những thách thức trong quá trình thực hiện” do Đoàn Điám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản NN tại DN và CP hoá DNNN giai đoạn 2011 – 2016 tổ chức vào ngày 30/3, nhiều đại biểu đã đề xuất cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện CP hoá NN, trong đó có việc sửa đổi Luật Quản lý sử dụng vốn NN đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

Các tin đã đưa: