Bảo đảm đủ chế tài xử lý đối với các hành vi nghiêm cấm trong hành nghề kế toán

21/10/2015

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Nguyên tắc kế toán, dịch vụ hành nghề kế toán, chuẩn mực kế toán, các hành vi nghiêm cấm trong kế toán… là các nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý về dự thảo Luật kế toán (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, về nguyên tắc kế toán, có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc: Báo cáo tài chính phải được lập và báo cáo cơ quan có thẩm quyền một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến đại biểu và đã bổ sung vào khoản 4 Điều 6 của Dự thảo luật.

Về chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán bao gồm các quy định về nguyên tắc và phương pháp hạch toán rất chi tiết, cụ thể từng nghiệp vụ phát sinh, những quy định cụ thể về đạo đức nghề nghiệp đối với kế toán viên...

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay rất rộng, gồm 26 chuẩn mực được Bộ Tài chính ban hành tại 5 Quyết định và 6 Thông tư nên khó có thể đưa hết các nội dung này vào luật. Do đó, Dự thảo luật chỉ quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc và giao Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán cụ thể trên cơ sở tham khảo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Thảo luận tại hội trường, đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý về dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến để dự thảo Luật được hoàn chỉnh hơn.

Đai biểu Huỳnh Minh Hoàng phát biểu tại Hội trường                                                              Ảnh: Đình Nam

Về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, đai biểu Huỳnh Minh Hoàng- Bạc Liêu cho rằng, thủ tục này quá phức tạp. Nếu muốn hành nghề kế toán phải trải qua kỳ thi cấp chứng chỉ, phải đăng ký hành nghề kế toán và giấy hành nghề kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp làm việc tại doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Đại biểu đề nghị, nên bỏ Khoản 3 quy định này.

Về quy định kiểm tra kế toán, đại biểu Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình cho rằng, thời gian tiến hành một cuộc kiểm tra kế toán quy định tại Điều 37 là không quá 10 ngày, đây là khoảng thời gian quá dài, không phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc nâng cao năng lực cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước. Dẫn chiếu sang Luật quản lý thuế cho thấy thời hạn tiến hành một cuộc kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp không quá 5 ngày làm việc.

Đại biểu đề nghị, Quốc hội xem xét cho sửa đổi quy định tại Điều 37 theo hướng rút ngắn thời gian kiểm tra xuống còn tối đa không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp có nội dung phức tạp cần có thời gian để đối chiếu, kết luận thì được gia hạn thêm, nhưng tổng thời gian tối đa không quá 10 ngày làm việc.

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ phát biểu tại Hội trường

Về lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, tại Điều 65 dự thảo Luật kế toán (sửa đổi) có quy định: "Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, đại biểu cho biết, qua rà soát danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo dự thảo Luật phí và lệ phí cho thấy không có tên loại lệ phí này. Như vậy, nội dung về phí, lệ phí trong 2 dự thảo luật quy định chưa thống nhất. Đai biểu đề nghị Quốc hội cho rà soát lại danh mục phí, lệ phí và dự thảo Luật kế toán (sửa đổi) để bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội.

Về chuẩn mực về kế toán, đại biểu Huỳnh Văn Tính- Tiền Giang đề nghị, nên bổ sung thêm các quy định cụ thể về chuẩn mực kế toán vì đây là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực quan trọng trong áp dụng cho người làm kế toán.

Về hành vi nghiêm cấm, đại biểu đề nghị dự án luật cần có những quy định cụ thể và chặt chẽ hơn đối với hành vi là bản thân người làm kế toán giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán, hóa đơn, các tài liệu kế toán khác và hành vi người làm kế toán thỏa thuận hoặc ép buộc người khác thực hiện hành vi nói trên nhằm đảm bảo việc chế tài xử lý mới cho phù hợp với hành vi phạm tội.

Đại biểu Huỳnh Văn Tính phát biểu tại Hội trường

Đồng thời, đại biểu Huỳnh Văn Tính đề nghị xem xét bổ sung các hành vi bị cấm khác như lập hai hệ thống kế toán tài chính trở lên, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề kế toán, dịch vụ kế toán mà không đăng ký theo quy định pháp luật các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm.

+ Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc ở hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Mai Trang