Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

21/10/2015

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Bảo đảm đủ chế tài xử lý đối với các hành vi nghiêm cấm trong hành nghề kế toán

21/10/2015

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Nguyên tắc kế toán, dịch vụ hành nghề kế toán, chuẩn mực kế toán, các hành vi nghiêm cấm trong kế toán… là các nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân - các khoản thu phải minh bạch

10/08/2015

Sáng 10/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phí, lệ phí. Danh mục phí, lệ phí là vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận.

Công khai, minh bạch, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế

10/08/2015

Sáng 10/8, tiếp tục Phiên họp thứ 40, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

Quốc hội thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

25/06/2015

Sáng 25/6, với 89,47% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

24/06/2015

Sáng 24/6, với 87,85% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Một số khoản phí, lệ phí không phù hợp với thực tiễn

18/06/2015

Sáng 18/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật phí, lệ phí. Nhiều đại biểu cho rằng, cần rà soát, lắng nghe ý kiến người dân, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở, để tiếp thu bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí không hợp lý.

Khắc phục lạm thu, tận thu, phí chồng phí

18/06/2015

Tại phiên thảo luận về dự án Luật phí, lệ phí sáng 18/6, nhiều đại biểu đề nghị phí và lệ phí không được chồng thuế, nếu người dân đã trả một lần dịch vụ nào đó ở nghĩa vụ thuế thì không nên trả thêm một lần nữa dưới danh nghĩa là phí.

Quy định đối với dịch vụ hành nghề kế toán còn nhiều điều chưa hợp lý

11/06/2015

Chiều 10/6, thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định về hành nghề dịch vụ kế toán của dự thảo luật chưa phù hợp với thực tế.

Các tin đã đưa: