Đoàn giám sát của Ủy Ban Tài chính - Ngân sách làm việc tại Bình Dương

27/08/2014

Ngày 25/8, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Dương về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2014 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015; đánh giá tình hình nợ công và quản lý nợ công, nợ doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 7 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách từ kinh tế - xã hội trên địa bàn Bình Dương đạt 18.405 tỷ đồng, đạt 62% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 58% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 5% so với cùng kỳ 2013. Ước thực hiện cả năm 2014 đạt 30.150 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm là 6.061 tỷ đồng, đạt 65% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, 53% dự toán HĐND tỉnh. Ước thực hiện cả năm 2014 là 11.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình giải ngân và triển khai thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu của địa phương theo đúng quy định.

Dự kiến, cả năm 2014 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được giao; vốn chương trình mục tiêu ước thực hiện năm 2014 là 25,79 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh. Năm 2015, dự toán thu ngân sách Nhà nước của tỉnh là 33.000 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2014, trong đó, thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu là 9.840 tỷ đồng, tăng 08% so với ước thực hiện năm 2014. Chi ngân sách địa phương dự kiến là 10.027 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các ban, ngành trong tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung về dự toán thu chi ngân sách năm 2014, những khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Trung ương nghiên cứu tăng thêm tỷ lệ điều tiết các khoản thu nội địa cho ngân sách địa phương.

Trưởng Đoàn giám sát  đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo các cấp trong việc chỉ đạo, thực hiện tình hình thu ngân sách của Bình Dương trong 7 tháng đầu năm 2014, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong việc ổn định tình hình sau sự cố ngày 13/5; sự nỗ lực của tỉnh trong việc cân đối nguồn lực hiện có để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đoàn giám sát đề nghị Bình Dương triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách năm 2014 ở mức cao nhất. Chi ngân sách phải trên tinh thần tiết kiệm, ưu tiên các vấn đề an sinh xã hội và chính sách đối với người có công, nhất là giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng; chú trọng việc giải ngân vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản. Tỉnh cần xác định dự toán năm 2015 cao hơn, đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra giai đoạn 2010 - 2015 theo quy định của các văn bản pháp quy mới như Luật Đầu tư công...

Trong thời gian làm việc, đoàn giám sát đã làm việc với Công ty Đầu tư - Phát triển Công nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên Becamex.IDC.