ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

06/09/2019

Sáng ngày 06/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng chủ trì phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THỨ 2 ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

06/08/2019

Ngày 05/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” họp phiên toàn thể lần thứ 2, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 36 tới.

ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN THỨ 2

05/08/2019

Sáng ngày 05/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” họp phiên toàn thể lần thứ 2.

ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2018” LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ

02/08/2019

Sáng ngày 02/8, tại Nhà Quốc hội hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018” làm việc với Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SATDS CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

19/07/2019

Sáng 18/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” đã có cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

11/07/2019

Ngày 11/7, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 - 2018 đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa.

ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN

10/07/2019

Ngày 10/7, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 - 2018 đã có cuộc làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM VIỆC TẠI HOÀ BÌNH

08/07/2019

Ngày 08/7, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 - 2018 đã làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Phó Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hữu Quang chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

28/06/2019

Ngày 27/6, Đoàn giám sát "Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018" do ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên có buổi làm việc với các đơn vị thành phố Hồ Chí Minh.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

28/06/2019

Sáng ngày 28/6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn giám sát "Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018" do ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin đã đưa: