PHIÊN HỌP THỨ NHẤT ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2013-2018

06/12/2018

Chiều 06/12 tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” tổ chức phiên họp thứ nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải – Trưởng đoàn Giám sát, chủ trì phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH QUẢNG NGÃI

20/09/2018

Ngày 18/9, Đoàn giám sát của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

05/09/2018

Chiều ngày 05/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH THẨM TRA PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

04/09/2018

Chiều 04/9 tại Hà Nội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 28, thẩm tra phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.

THẨM TRA VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

04/09/2018

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 28, chiều ngày 04/9, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra tờ trình về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ Quốc gia đã xuất cấp trong năm 2017. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH THẨM TRA TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHUYỂN DỰ TOÁN KINH PHÍ

08/08/2018

Sáng 6/8, tại Hà Nội, tại phiên họp toàn thể lần thứ 27, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2017 chưa sử dụng của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan.

THẨM TRA BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2018 VỐN VIỆN TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH 135

07/08/2018

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 27 diễn ra tại Hà Nội sáng 6/8, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc bố sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho chương trình 135.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

31/07/2018

Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên TW Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải- Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016" làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ

25/07/2018

Sáng 25/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải – Trưởng đoàn Đoàn giám sát của UBTVQH, đã có cuộc làm việc với Chính phủ việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC NHÀ TÀI TRỢ

24/07/2018

Sáng 24/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 làm việc với các nhà tài trợ. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Các tin đã đưa: