Tăng cường hiệu quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán

Sáng 24/2, tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

 

Họp toàn thể Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và cho ý kiến trong ngày 7/12/2017.