Tăng cường hiệu quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán

Sáng 24/2, tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

 

Dư 14.259 tỷ đồng là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Thẩm tra về nội dung này, Báo cáo của Uỷ ban Tài Chính- Ngân sách đánh giá, đây là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.