TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÀI KHÓA VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Ngày 7-8/9, tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác giám sát tài khóa và ngân sách của Quốc hội: Kinh nghiệm quốc tế và kế hoạch hoạt động tại Việt Nam”. Chủ nhiệm Ủy bàn Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì hội thảo.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 18/9, Đoàn giám sát của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn.

 

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

Ngày 11/10, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).