XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUẬT TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

Sáng ngày 07/12, tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. TS. Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.

 

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2013-2018

Chiều 06/12 tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” tổ chức phiên họp thứ nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải – Trưởng đoàn Giám sát, chủ trì phiên họp.

 

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

Ngày 11/10, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).