HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, vừa qua, tại Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng, Tiểu ban Quyết toán, kiểm toán của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Tiểu ban nhiệm kỳ 2016-2021.

NỘI LUẬT HÓA CAM KẾT QUỐC TẾ GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN

Theo dự kiến nội dung Phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị định này.

 

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 08/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Bùi Đặng Dũng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác của Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

 

TRAO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI

Chiều ngày 31/7 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV cho đồng chí Hoàng Quang Hàm.