LÀM RÕ TÁC ĐỘNG, PHẢN ỨNG CỦA XÃ HỘI KHI TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sáng 04/7, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 26, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội thẩm tra về dự án Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường.

 

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH THẨM TRA TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHUYỂN DỰ TOÁN KINH PHÍ

Sáng 6/8, tại Hà Nội, tại phiên họp toàn thể lần thứ 27, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2017 chưa sử dụng của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan.

 

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN

Thảo luận tại phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội diễn ra tại Hà Nội ngày 6/8 vừa qua, các đại biểu cho rằng hiện nay khuôn khổ pháp lý về quản lý phân bổ vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước chưa đồng bộ rõ ràng cần được bổ sung, hoàn thiện trong Luật Đầu tư công.