THIẾU TƯỚNG BÙI QUỐC OAI, CHÍNH ỦY BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM: TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN LUẬT, TẠO NIỀM TIN VỮNG CHẮC CHO NGƯ DÂN BÁM BIỂN

05/02/2021

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Sau hơn một năm triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển được thực hiện hiệu quả, thiết thực, tiếp tục tạo niềm tin vững chắc cho ngư dân bám biển. Cảnh sát biển được quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2030, vì vậy, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thi hành Luật. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại cuộc phỏng vấn

Phóng viên: Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Vậy Đề án triển khai thi hành Luật đã đạt những kết quả như thế nào, thưa Chính ủy?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng: Để triển khai thi hành Luật, chúng tôi đã kịp thời nghiên cứu, báo cáo Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ Quốc phòng đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn, triển khai thi hành Luật; tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chỉ đạo toàn quân nói chung và Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Sau hơn một năm triển khai thi hành Luật, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của các các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; cũng như về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tiến thẳng lên hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh” được triển khai tích cực, hiệu quả hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển với các đơn vị trong Quân đội, các cơ quan chức năng của các ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển được tiến hành chặt chẽ, có nền nếp và hiệu quả hơn. Quan hệ đối ngoại Cảnh sát biển cũng đã được thúc đẩy mạnh mẽ, đúng với quan điểm của Đảng về đối ngoại quốc phòng gắn với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển được thực hiện hiệu quả, thiết thực, tiếp tục tạo niềm tin vững chắc cho ngư dân bám biển.

Phóng viên: Cảnh sát biển là 1 trong những lực lượng của QĐNDVN được lưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Vậy Đề án “Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2021 - 2025” tới đây sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa Chính ủy?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng: Cảnh sát biển tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2030. Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng đặt ra những yêu câu hết sức nặng nề đối với lực lượng Cảnh sát biển.Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng:

- Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

- Kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng Cảnh sát biển theo hướng “Tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục đầu tư mua sắm trang bị kỹ thuật nghiệp vụ và đóng mới tàu thuyền, trong đó chú trọng đầu tư đóng các gam tàu có trọng tải lớn, có thể hoạt động dài ngày trên các vùng biển xa; đầu tư mua sắm máy bay tuần thám biển để quản lý vùng biển hiệu quả hơn.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng doanh trại, cầu cảng, vị trí neo đậu tàu thuyền... bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng.

- Đầu tư xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại, trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, KT-XH, trình độ ngoại ngữ, quan hệ quốc tế cho cán bộ, chiến sỹ đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Bản thân LL CSB sẽ phải tập trung làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ của Cảnh sát biển; nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật bộ đội; xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực tiêu biểu về mọi mặt, sẵn sàng  nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Lực lượng cảnh sát biển hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nắm, phân tích, đánh giá tình hình và tham mưu về chủ trương, đối sách xử lý các tình huống trên biển

Phóng viên: Thưa Chính ủy, để thực hiện mục tiêu không để bị động, bất ngờ, công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất, chỉ đạo xử lý các tình huống, vi phạm pháp luật trên biển được BTL Cảnh sát biển triển khai như thế nào trong năm 2020?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng: Không để bị động, bất ngờ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình thực hiện của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đã chỉ đạo:

+ Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, chúng tôi đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ chiến sỹ trong quá trình làm nhiệm trên biển.

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình, quy định đối với các cơ quan, đơn vị và CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. |

+ Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đơn vị, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật:

+ Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng (như Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân, Tổng cục 2, các Quân khu ven biển...) trong nắm, phân tích, đánh giá tình hình và tham mưu về chủ trương, đối sách xử lý các tình huống trên biển;

+ Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cán bộ chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tàu cảnh sát biển Việt Nam trên đường thực thi nhiệm vụ

Phóng viên: Trong dịp cuối năm giáp Tết Nguyên đán, các hoạt động tội phạm, buôn lậu, vi phạm pháp luật trên biển diễn biến phức tạp. Vậy công tác phòng chống, đấu tranh được chỉ đạo triển khai như thế nào, thưa Chính ủy?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã sớm nhận định, đánh giá và dự báo sát đúng tình hình, trên cơ sở đó chỉ đạo triển khai các biện pháp một cách chủ động và quyết liệt. Trước hết, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, BQP về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đến tất cả các cơ quan, đơn vị. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ở các cấp; đồng thời, chỉ đạo Cục Nghiệp vụ và Pháp luật hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu tranh chống tội phạm, vi phạm trên biển trong toàn lực lượng. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã chỉ đạo:

+ Các cơ quan, đơn vị tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các báo, đài Trung ương và địa phương, kịp thời tuyên truyền kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm của lực lượng Cảnh sát biển trong dịp cao điểm này.

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình về tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, hàng giả và tội phạm ma túy.

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng như Công an, Biên phòng, Hải quan, chính quyền địa phương ven biển có liên quan...để thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

+ Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm phong trào “bốn tốt, bốn không, bốn chống” theo Chỉ thị số 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển; kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật nhà nước.

Công tác tuyên truyền Luật cảnh sát biển Việt Nam được liên tục đẩy mạnh và tăng cường

Phóng viên: Xin Chính ủy cho biết những kết quả trong hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật khi khai thác thủy sản trên biển? Việc vi phạm IUU của ngư dân thời gian qua đặt ra nhiệm vụ gì trong công tác tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý tình trạng vi phạm này?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng: Năm 2020 công tác tuyên truyền Cảnh sát biển đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chúng tôi đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền cho gần 7.000 lượt ngư dân trên các địa bàn các tỉnh ven biển; hơn 5.000 ngư dân/hơn 1.300 tàu cá đang đánh bắt trên các vùng biển nhất là khu vực giáp ranh Việt NamMalaysia, Việt Nam-Indonesia, Việt Nam-Thái Lan chấp hành nghiêm Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU, không vi phạm sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

BTL Cảnh sát biển đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đưa khoảng gần 400 tin, bài về hoạt động công tác dân vận kết hợp với tuyên truyền chống khai thác IUU cho chủ tàu thuyền, bà con ngư dân và nhiều phóng sự về hoạt động chống đánh bắt cá trái phép. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng tiếp tục triển khai mô hình “Cảnh sát biển đông hành với ngư dân” với các nội dung tuyên truyền, định hướng về công tác biên, đảo, hướng dẫn ngư dân đánh bắt xa bờ, vươn khơi bám biển khai thác hải sản theo đúng pháp luật, chống khai thác IUU đã mang lại hiệu quả cũng như sức lan tỏa rất lớn đối với các địa phương.

Chúng tôi cho rằng, phòng chống khai thác IUU là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các địa phương có biến. Vì vậy, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có vai trò rất quan trọng và hết sức cần thiết, vì đây chính là nguồn lực, là sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng (Biên Phòng, Kiểm Ngư, Hải quân), chính quyền địa phương các tỉnh ven biển triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống khai thác IUU; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU.

- Hai là, tiếp tục duy trì các lực lượng tuần tra kiểm soát các khu vực, vùng biển chồng lấn, giáp ranh giữa Việt Nam với Indonesia, Thái Lan, Malaixia để khẳng định chủ quyền, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá có dấu hiệu ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, giải quyết kịp thời các tranh chấp và bảo vệ ngư dân hành nghề trên biển.

- Ba là, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tàu cá và thuyền trưởng cố tình vi phạm, và có hành vi đưa tàu cá ra vùng biên nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

- Bốn là, chủ động nắm tình hình trên các vùng biển và địa bàn có liên quan; kịp thời phát hiện các hành vi môi giới, đầu tư cho tàu cá, ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về Việt Nam không đúng quy định.

- Năm là, phối hợp chặt chẽ với với chính quyền địa phương các tỉnh, thành ven biển và các cơ quan chức năng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, giúp ngư dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giáp chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép./.

Khắc Phục