Ủy ban Quốc phòng và An ninh
 • Chủ nhiệm
  • Ông Võ Trọng Việt Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
 • Các Phó Chủ nhiệm chuyên trách
 • Các Ủy viên thường trực
  • Ông Nguyễn Mai Bộ Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Minh Đức Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đảng ủy viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Bí thư Đảng ủy Viện khoa học cảnh sát; Đại tá, Viện trưởng Viện khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân; Phó Tổng biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
  • Ông Nguyễn Thanh Hồng Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Đặng Ngọc Nghĩa Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Đỗ Quang Thành Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
 • Các Ủy viên
  • Ông Nguyễn Doãn Anh Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Trọng Bình Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chuẩn Đô đốc (Thiếu tướng), Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng Hải Quân.
  • Ông Nguyễn Hữu Cầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Ngô Minh Châu Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ông Sùng Thìn Cò Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đảng ủy viên Đảng bộ Quân khu 2, Thiếu tướng-Phó Tư lệnh Quân khu 2.
  • Ông Lâm Quang Đại Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng.
  • Ông Nguyễn Văn Được Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Bí thư Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
  • Ông Triệu Tuấn Hải Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Đào Thanh Hải Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
  • Ông Bùi Đức Hạnh Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
  • Ông Nguyễn Minh Hoàng Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 7.
  • Ông Nguyễn Sỹ Hội Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4.
  • Ông Vũ Xuân Hùng Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.
  • Ông Trần Việt Khoa Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thiếu tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.
  • Ông Huỳnh Thanh Liêm Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.
  • Ông Hầu Văn Lý Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.
  • Ông Nguyễn Văn Man Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.
  • Cầm Thị Mẫn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Ông Phạm Huyền Ngọc Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.
  • Ông Nguyễn Quang Ngọc Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đại tá, Phó Tư lệnh quân khu 3.
  • Ông Phạm Thành Tâm Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 9.
  • Ông Hồ Văn Thái Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Đình Tiến Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó tư lệnh Quân khu 5; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Trần Quốc Tỏ Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Công an nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
  • Ông Lê Tấn Tới Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Đại tá Giám đốc công an Tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Trần Dương Tuấn Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.
  • Ông Dương Minh Tuấn Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Ông Phan Văn Tường Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu I, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu I.
  • Ông Nguyễn Hồng Vân Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Ông Lê Quý Vương Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.
  • Tráng Thị Xuân Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
  • Nguyễn Thị Xuân Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Bộ Công An.