Ủy ban Quốc phòng- An ninh họp phiên toàn thể lần thứ 5

Ngày 19/5, Ủy ban Quốc phòng- An ninh tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 5, thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016; việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng đầu năm 2017 theo Nghị quyết số 23/2016/QH14 ngày 7/11/2016 của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tới dự. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

 

Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế… làm việc tại Lai Châu

Ngày 14.4, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh do Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Lai Châu.

 

Ủy ban Quốc phòng, An ninh thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân

Uỷ ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội đã họp Phiên toàn thể lần thứ 14, cho ý kiến đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. Đây là Dự án Luật quan trọng, đã 3 lần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.