Cần nghiên cứu quy định “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” trong dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật

Cần nghiên cứu quy định về “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” tại dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) trên cơ sở Tờ trình số 388 /TTr- CP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ, nhằm góp phần hoàn thiện chế định này trong quá trình sửa đổi Luật Quốc phòng lần này, bảo đảm yêu cầu phù hợp Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

 

Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế… làm việc tại Lai Châu

Ngày 14.4, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh do Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Lai Châu.

 

Ủy ban Quốc phòng, An ninh thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân

Uỷ ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội đã họp Phiên toàn thể lần thứ 14, cho ý kiến đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới. Đây là Dự án Luật quan trọng, đã 3 lần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.